Vart är vi på väg?

Frågan som Kristian Luuk brukar ställa på fredagskvällarna i tv-programmet ”På spåret” är universell .
Det är en fråga som kan ställas i många olika sammanhang. Vart är Region Halland på väg – till exempel? Det berättar vårt nya regionråd Mats Eriksson om när han porträtteras i det här numret av Halland – bästa livsplatsen. Vem som är Mats på idolporträttet av dansbandsorkestern Nils-Eriks 
får du själv gissa!

Vägen är inte allt. Målet är också viktigt. För många människor är Halland målet. Befolkningen ökadei samtliga halländska kommuner under 2014. Det är bra för det skapar nya möjligheter till utvecklingför oss. En del har valt att flytta till Halland av egen fri vilja, andra har hamnat här på grund av krig och elände. I Hylte som i förhållande till sinstorlek tar emot flest nyanlända i Halland har de bestämt sig för att ta tillvara de kunskaper de harmed sig i bagaget. Vi på regionen ska tillsammans med kommunerna ansöka om medel från EU för att utveckla integrationsarbetet i hela länet.

Vart är du på väg i sommar? Själv tänker jag och förhoppningsvis många fler ta en tur på Kattegattleden. Det är en, nästan, helt bilfri cykelled som invigs 6 juni och går genom hela länet. Häng på du också!

Catarina Dahlöf
Regiondirektör