Hur går det för Halland?

Varje år sker en uppföljning hur Halland utvecklas mot målen i Tillväxtstrategin. Tillväxtstrategins mål är att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014. Detta mäts utifrån ett flertal indikatorer som beskriver "Hög attraktivitet", "Stark konkurrenskraft" och "Fler i arbete".

Årliga uppföljningar

Årligen samlas det kontinuerligen in material till uppföljningen såsom till exempel statistik, analyser och beskrivningar av processen. Resultatet av uppföljningen ligger till grund för samtal och diskussioner på såväl regional som nationell nivå.

Hur Halland utvecklas mot det övergripande målet följs upp utifrån tre huvudindikatorer; inflyttning, utvecklingen av lönesumman och förvärvsfrekvensen. Dessa indikatorer kompletteras med ytterligare indikatorer, eftersom det inte finns någon enskild indikator som beskriver regionens utveckling. Resultatet från dessa presenteras i fyra rapporter:

  • Grundfakta Halland
  • Hög attraktivitet
  • Stark konkurrenskraft
  • Fler i arbete

Uppföljningen kompletteras med fördjupade analyser och temarapporter inom prioriterade områden. Rapporter och analyser kopplade till uppföljningen hittar ni under fliken för det år som uppföljningen gäller, i menyn till vänster.

Kommunikation av resultat

Resultaten från uppföljningen presenteras bland annat på denna webbplats. Dessutom genomför Region Halland årliga konferenser och andra aktiviteter där det årliga resultatet presenteras för olika målgrupper.