Halländska styrkeområden

I "Tillväxtstrategi för Halland" har tre styrkeområden pekats ut - hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring. Ett regionalt styrkeområde är ett tematiskt område där det i regionen finns särskilt goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Där möts näringsliv, högskola, offentlig sektor och andra aktörer för att tillsammans utveckla nya lösningar utifrån marknadsbehov och samhällsutmaningar. Kännetecknande är att ett styrkeområde är bransch- eller sektorsöverskridande.

Hälsoinnovation

Sedan flera år har hälsoteknik i Halland utvecklats i samarbete mellan Högskolan i Halmstad, näringslivet och den offentliga sektorn. Nya företag har startats och ett flertal nya produkter och tjänster har kommersialiserats.

Grön tillväxt

Med grön tillväxt avses här främst förnybar energi och råvaror, högkvalitativa livsmedel samt produkter och tjänster från jord, skog och vatten.

Bioekonomi

Tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) har nätverket Bioekonomi-Regioner i samverkan tagit fram ny statistik för bioekonomi. Syftet var att ta fram ett kunskapsunderlag för att arbeta med regionala analyser för bioekonomin i Sverige. I rapporten redovisas hur sysselsättning och förädlingsvärde utvecklats sedan 2008.

Bioekonomi-regional statistik

Livsmedelssektorn i Halland

Skogs- och träindustrin Halland

Besöksnäring

Besöksnäringen är på väg att bli Sveriges nya basnäring då den visar på god tillväxt. Genom att utveckla Halland som destination skapas förutsättningar för nya besökare, fler företag, ökade investeringar och fler inflyttare.

Gästnattsstatistik

Varje månad presenteras gästnattsstatistik för Halland. Den finns tillgänglig cirka fem till sex veckor efter föregående månadsskifte och publiceras en gång i månaden. Här nedan kan du ta del av rapporterna.

Infographic BI SYD 201602 (PowerPoint-dokument, 1,0 MB)

Infographic BI SYD 201603 (PowerPoint-dokument, 1,1 MB)

Infographic BI SYD 201604 (PowerPoint-dokument, 913 kB)

Infographic BI SYD 201605 (PowerPoint-dokument, 909 kB)

Infographic BI SYD 201606 (PowerPoint-dokument, 880 kB)

Infographic BI SYD 201607 (PowerPoint-dokument, 887 kB)

Infographic BI SYD 201608 (PowerPoint-dokument, 828 kB)

Infographic BI SYD 201609 (PowerPoint-dokument, 942 kB)

Infographic BI SYD 201610 (PowerPoint-dokument, 942 kB)

Infographic BI SYD 201611 (PowerPoint-dokument, 829 kB)

Infographic BI SYD 201612 (PowerPoint-dokument, 782 kB)

Infographic BI SYD 201701 (PowerPoint-dokument, 841 kB)