Skola och utbildning

I Halland ökar utbildningsnivån vilket resulterar i en välutbildad arbetskraft. Här hittar du fakta och statistik vad gäller utbildning och skola i Halland.

Halland har en högre andel elever som är behöriga till gymnasiet än riksgenomsnittet, men trenden är dock att andelen sjunker. Skolavhoppen har också minskat de senaste två åren, framförallt bland inrikesfödda men bara en svag minksning bland utomnordniskt födda personer.

Är du intresserad av statisitik hittar du här länkar som tar dig vidare.