Samhällsplanering

Hallands tillväxt bygger på att fler ska kunna resa till och från arbetet och studier utan alltför stor miljöpåverkan. För näringslivet är det viktigt att det finns goda möjligheter till utbyte med andra företag och att transportera gods, såväl korta som långa sträckor. En fungerande bostadsmarknad är också av vikt för att bibehålla Halland som en attraktiv boendeplats. Med Hallands geografiska läge, mitt i ett starkt växande sydvästsverige, är den framtida utmaningen för Halland att den rumsliga planeringen kan hantera ökat transportbehov och framtida bostadsbyggande med en växande befolkning. På denna sida har vi samlat fakta och statistik som belyser flera planeringsområden.