Regional ekonomi

Regional ekonomi kan beskrivas ur flera dimensioner; produktion, inkomster och konsumtion. Här hittar du kort fakta och hänvisningar till statistik.

Precis som på nationell nivå där man använder nationalräkenskaper (BNP) för att analysera nationens utveckling kan vi beskriva den regionala ekonomin med hjälp av regionala räkenskaper (BRP) eller lönesummor.