Näringslivsstatistik

Halland kännetecknas av ett livskraftigt näringsliv. Ett särdrag för Halland är också dominansen av små och medelstora företag vilket gör näringslivet mindre känsligt för konjunktur- och strukturförändringar samt gynnar flexibilitet och omställningsförmåga. En viktig del i arbetet för regionen är att följa näringslivets utveckling. Här nedan finns statistik som beskriver näringslivet i Halland.

Statistik näringsliv (Basfakta)

Här har vi samlat den vanligaste basfaktan kring det halländska näringslivet (Se länk i högerspalten).

Näringslivets konkurrenskraft

Bisnode (tidigare Simpler) gör årligen en länsövergripande studie över näringslivets utveckling i Halland. Rapporterna under dokument och länkar ger en sammanfattning av denna analys.

Fakta och statistik Tillväxtverket

Här hittar du statistik om företagande, turism och regional tillväxt i Sveriges län (Länk i högerspalten).

Timbanken Halland

Timbanken är en pusselbit i Hallands generella företags- och innovationsstöd, ett erbjudande om rådgivning till entreprenörer i alla branscher för olika bolagsformer eller för de som ännu inte startat företag. Timbanken säkerställer att alla företag i Halland kan erbjudas en basnivå av kvalitetssäkrad jämlik  rådgivning och affärsutveckling, oavsett i vilken kommun företaget eller entreprenören verkar. Tjänsterna i Timbanken utformas efter målgruppens behov och är marknadskompletterande. Timbanken är ett av flera verktyg för att uppnå målen i Tillväxtstrategi 2014-2020, att göra Halland till en mer konkurrenskraftig region med goda förutsättningar för att starta och utveckla företag och att ta tillvara och utveckla innovationer.Under dokument och länkar hittar du fördjupad information om Timbanken.