Näringslivsstatistik

Halland kännetecknas av ett livskraftigt näringsliv. Ett särdrag för Halland är också dominansen av små och medelstora företag vilket gör näringslivet mindre känsligt för konjunktur- och strukturförändringar samt gynnar flexibilitet och omställningsförmåga. En viktig del i arbetet för regionen är att följa näringslivets utveckling. Här nedan finns statistik som beskriver näringslivet i Halland.

Statistik näringsliv (Basfakta)

Här har vi samlat den vanligaste basfaktan kring det halländska näringslivet (Se länk i högerspalten).

Näringslivets konkurrenskraft

Bisnode (tidigare Simpler) gör årligen en länsövergripande studie över näringslivets utveckling i Halland. Rapporterna under dokument och länkar ger en sammanfattning av denna analys.

Fakta och statistik Tillväxtverket

Här hittar du statistik om företagande, turism och regional tillväxt i Sveriges län (Länk i högerspalten).

Operativa företagsledare Tillväxtverket

Här kan du ta reda på hur stor andel av företagen som leds av kvinnor och män i din region, antalet sysselsatta i företagen och deras nettoomsättning. Du kan också ta reda på mer om nyföretagandet.