Kompetensförsörjning

För att få en uppfattning om nuläge, framtid och trender utifrån ett Halländskt perspektiv genomförs ett antal analyser och rapporter.

Syftet med dessa omvärldsanalyser är att kunna prognostisera och därmed matcha behov och resurser på arbetsmarknad och utbildning på lång sikt.

Region Halland har ett uppdrag att ta fram och sprida kunskapsunderlag inom området kompetensförsörjning och matchning. Underlagen ska kunna stödja aktörer från olika samhällssektorer  som arbetar för att arbetsgivare ska kunna hitta den kompetens de behöver i Halland.

I högerspalten har vi samlat de prognoser och underlag som Region Halland tagit fram.