Befolkning

Halland har en god befolkningsutveckling. Sedan 1970 har Hallands folkmängd ökat med 65 procent. Sverige som helhet ökade med 27 procent under samma period.

Halland fortsätter att växa i snabb takt. 2018 ökade antalet invånare i länet med 4527 personer, vilket är något mer än föregående år. Procentuellt innebär det att Halland hade den tredje största folkökningen i landet 2018, efter Stockholms län och Uppsala län. Hallands befolkning uppgick till 329 352 invånare den 31 december 2018. Under året blev Halmstad den 18:e kommunen i Sverige att passera 100 000 invånare. I fem av länets kommuner ökade befolkningen och procentuellt ökade den mest i Kungsbacka. I Hylte minskade befolkningen marginellt.
Invandring ligger fortfarande bakom en betydande del av folkmängdsökningen i Halland men inte i lika stor utsträckning som de föregående åren. Invandringen svarade för 47 % av den totala folkökningen, att jämföra med 54 % 2017 och 64 % 2016. Födelseöverskott och inrikes flyttöverskott bidrar med andra ord till en större andel av den växande befolkningen.

På denna sida samlas statistik och analyser som har med den halländska befolkningen att göra. Här presenteras bland annat befolkningsutvecklingen, demografi och medellivslängd.

Människor sträcker händerna i luften