Befolkning

Halland har en god befolkningsutveckling. Sedan 1968 har Hallands folkmängd ökat med drygt 62 procent. Sverige som helhet ökade med 23 procent under samma period.

År 2014 ökade folkmängden i Hallands län med 3 825 personer. Det är den största ökningen sedan mitten av 1970-talet. Det inrikes flyttningsnettot uppgick till 971 personer under 2014. Den 30 juni 2015 var 312 599 personer bosatta i Halland.

På denna sida samlas statistik och analyser som har med den halländska befolkningen att göra. Här presenteras bland annat befolkningsutvecklingen, demografi och medellivslängd.

Människor sträcker händerna i luften