Befolkning

Halland har en god befolkningsutveckling. Sedan 1970 har Hallands folkmängd ökat med 60 procent. Sverige som helhet ökade med 23 procent under samma period.

År 2017 ökade folkmängden i Hallands län med 4 492 personer. Det är bland de största ökningarna sedan början av 1970-talet. Det inrikes flyttningsnettot uppgick till 1 541 personer under 2017. Vid årets slut 2017 var 324 825 personer bosatta i Halland.

På denna sida samlas statistik och analyser som har med den halländska befolkningen att göra. Här presenteras bland annat befolkningsutvecklingen, demografi och medellivslängd.

Människor sträcker händerna i luften