Arbetsmarknadsstatistik

Att delta i arbetslivet är viktigt för att skapa sociala kontaktnät, gemenskap och relationer. Trots att Hallands län har högst förvärvsfrekvens i Sverige kan den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning utsätta Halland för en ökad press. En åldrande befolkning ökar efterfrågan på välfärdstjänster och sätter tryck på välfärdssystemet. Fler i arbete är därför viktigt för att hantera konsekvenserna av en åldrande befolkning. Under länkar i högerspalten finns statistik som beskriver utvecklingen på Hallands arbetsmarknad.