Fakta & statistik

Vi har en god utveckling i Halland. Inflyttningen är stor och vår region är en av de mest attraktiva i landet att bo och arbeta i. Vi har den bästa utvecklingen av medelinkomst, en hög utbildningsnivå, ett bra företagsklimat och en vård som står sig mycket bra i nationella jämförelser.

Sedan 1950 har folkmängden i Halland ökat med över 72 procent. Även om födelsetalen har varit relativt höga beror befolkningsökningen i första hand på inflyttningen vilket bidragit till att länet idag är en av Sveriges främsta tillväxtregioner.

Aurela blev invånare nr 300 000

Mellan den 13: e och 14: e juni 2012 slog befolkningssiffran om till 300 000 invånare. Det blev en liten flicka – Aurela Isufi – som lyckades bli ”hallänning nummer 300 000”. I samband med regionfullmäktiges möte 20 juni uppvaktades Aurela och hennes familj av regionfullmäktiges ordförande Thomas Jönsson. Hon förärades bland annat ett smycke från Region Halland med texten ”Hallänning nr 300 000” ingraverat. Även Hallandstrafiken passade på att uppvakta familjen med ett resekort laddat med 1 000 kronor.

Klicka här för att läsa mer om uppvaktandet

Flytten går dit livskvalitén är hög

Under 1950-talet inleddes en ny period i svenskarnas flyttmönster. Rörligheten ökade i hela landet och människor sökte sig till områden med goda boendemiljöer, särskilt i storstädernas närhet. I denna regionala omfördelning blev Halland en av de stora vinnarna och det är inte för inte som vi har visionen om Halland - bästa livsplatsen.

Inflyttning skapar tillväxt

En långvarig och omfattande inflyttning leder med tiden till en ökad ekonomisk aktivitet eftersom befolkningens utbildnings- och inkomstnivå påverkas positivt och näringslivet stimuleras av ökad köpkraft och tillgång på kompetens.