Stiftelser/Donationsfonder

Region Halland förvaltar ett antal stiftelser (donationsfonder) som årligen delar ut medel för bestämda ändamål. Stiftelserna beslutar om utdelning två gånger per år, i juni och i november.

I PDF-filen till höger på sidan hittar du vilka stiftelser som finns, vilket ändamål de har och ansökningsblankett. Du kan bara ansöka om medel ur en stiftelse per ansöknings­blankett. Vill du ansöka ur flera stiftelser måste du skicka in flera ansökningar. Fyll i ansökningsblanketten fullständigt och bifoga efterfrågade bilagor. Ofullständiga ansökningar skickas tillbaka.

Din ansökan ska överensstämma med stiftelsens ändamål. Din ansökan kommer emellertid att prövas mot övriga inkomna ansökningar vilket innebär att det inte finns några garantier för utdelning även om du uppfyller kriterierna för stiftelsens ändamål. Stiftelsens beslut om utdelning behöver ej motiveras.

Ansökan

Ansökan måste vara oss tillhanda senast den 31 mars för behandling i juni respektive 31 augusti för behandling i november. För Bergerska stiftelsen gäller 5 maj och 5 november.

Bergerska stiftelsen har ingen utdelning i november 2018. Ansökningar som inkommer tas upp vid nästa utdelningstillfälle som är i juni 2019

Ansökningsblanketten undertecknas och skickas till:
Region Halland
Kansliavdelningen
Box 517
301 80 Halmstad

Ingen bekräftelse på inkommen ansökan skickas.

Kontaktpersoner

Varje stiftelse har en utsedd kontaktperson. Observera att all kontakt rörande ansökningar, bidrag och utdelning ska ske via respektive stiftelses kontaktperson. Kontaktuppgifter finns i pdf-dokumentet.