Delårsbokslut

Här finns Region Hallands delårsbokslut. I menyn till vänster finns delårsbokslut för de olika styrelserna och nämnderna.

Uppföljingsrapporterna för 2009 och 2010 gäller den tidigare verksamheten i Landstinget Halland.