Ekonomi

Vår budget för 2018 beslutades av regionfullmäktige den 21 juni 2017. Budgeten omsluter 9,5 miljarder kronor. Av budgetens omslutning går cirka 8 miljarder (84 %) till hälso- och sjukvård.

MyntRegionfullmäktige fastställde skattesatsen för 2018 till 10,82 kronor, vilket är oförändrat sen 2015 och bland den lägsta i Sverige.

Patientavgifterna beslutades förbli oförändrade för 2018 i enlighet med beslutet om patientavgifter och övriga avgifter inom hälso- och sjukvård.


Våra intäkter kommer främst från skatt och statsbidrag. Patientavgifterna står för en liten del, 2,4 procent, av intäkterna.
Beslut gällande tandvårdstaxa för 2018 beslutas i separat ärende i regionfullmäktige i november 2017.
Budgeten medger Hallandstrafiken AB en genomsnittlig taxeförändring för kollektivtrafiken om högst 3 procent.