Våra skolor

Region Halland är huvudman till fyra skolor - Våra naturbruksgymnasier, Plönninge och Munkagård och våra folkhögskolor Katrineberg och Löftadalen.

Skolorna är viktiga för individens utveckling och för arbetsmarknadens behov av rätt utbildade företagare och medarbetare. Naturbruksgymnasierna finansieras av interkommunala ersättningar och försäljning av produkter och tjänster. Folkhögskolorna finansieras av Region Halland, Folkbildningsrådet och försäljning av kurser och internat.

Läs mer om våra skolor