Utveckling och tillväxt

Region Halland driver och samordnar det regionala utvecklingsarbetet i Halland. Arbetet utgår från den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – bästa livsplatsen”. Vi arbetar också inom ramen för Europa 2020 som är EU:s viktigaste strategiska dokument och utifrån den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Vi arbetar främst inom områdena näringsliv, kultur, miljö och infrastruktur. Utvecklingsarbetet bygger på det goda arbete som gjorts och görs nära företag, invånare och andra samhällsaktörer. En viktig del är att säkerställa ett tydligt invånarfokus i allt regionen gör och att vara öppen och transparent i verksamheten.

Utveckling & tillväxt sidor på webbplatsen