Kultur

Kultur är en del av Region Hallands utvecklingsstrategi för att göra Halland till den bästa livsplatsen. Genom kulturen ger vi hallänningarna tillgång till berikande kulturupplevelser och utlopp för egen kreativitet.

Region Hallands kulturförvaltning har uppdraget att utveckla den regionala kulturverksamheten. Vi arbetar med

  • dans
  • film
  • musik
  • konst
  • slöjd
  • bibliotek
  • kulturarv, med mera

Vi arbetar med kultur genom ett antal utvecklingsområden, kulturuppdrag och projekt. Vi har inga egna institutioner; i stället samarbetar vi med vårt helägda bolag Teater Halland, och med Hallands konstmuseum i Halmstad och Hallands kulturhistoriska museum i Varberg.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp inom alla kulturverksamheter. Deras behov av att uppleva och skapa kultur genomsyrar arbetet.

Läs mer om kulturen