Utländsk utbildning

Region Halland är en av de största arbetsgivarna i Halland, här arbetar människor från många olika länder. Vi ser ett stort värde i mångfald av olika slag och välkomnar dig med utbildning inom sjukvård och tandvård från andra länder.

Kontakta oss för mer information

Namn Befattning