Studerande inom hälso- och sjukvård i Region Halland

Välkommen till oss inom Region Halland! Vi hoppas att du ska trivas i din kliniska utbildning och få användning för de kunskaper och erfarenheter som du inhämtat på högskolan/skolan.

Inom Region Halland har vi följande kliniska utbildningsplatser:

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterska
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för specialistsjuksköterska
  • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för vård- och omsorgsstuderande
  • Lärande i arbetslivet (LIA) Yrkeshögskolan (YH) för medicinsk sekreterare och specialistundersköterska

Din kliniska utbildning kan vara inom specialistsjukvård, psykiatri, närsjukvård och/eller ambulanssjukvård. För att kunna ge dig en så bra klinisk utbildning som möjligt arbetar vi efter en handledningsmodell som är under ständig utveckling. Huvudhandledare ansvarar för och planerar din kliniska utbildning utifrån dina, högskolans/utbildningsanordnarens och verksamhetens mål. Genom en regional studierektor sker beställningar av utbildningsplatser från högskolan/skolan, vilket möjliggör att huvudhandledarna på enheterna kan ha en god framförhållning och planering.

Kristina Rosén, Regional studierektor
Kristina.Rosen@regionhalland.se, tel. 035 -13 11 37, 070-810 99 19

Elisabeth Brobeck, Klinisk lektor
Elisabeth.Brobeck@regionhalland.se, tel. 072-971 00 83