Utbildning och praktik

Går du en utbildning inom hälso- och sjukvård?

Region Halland tar emot studerande på praktik inom flertalet olika utbildningar inom hälso- och sjukvård. Våra praktikplatser fördelas i första hand till de studerande där utbildningsanordnaren har avtal med regionen, t. ex. Högskolan i Halmstad, Vård- och omsorgscollege Halland och YH-utbildningen Medicinska sekreterare på Campus Varberg. Du som är studerande från dessa utbildningar behöver inte ansöka om praktikplats själv, det gör lärosätet/utbildningsanordnaren.

Har du en utländsk utbildning?

Vi är en av de största arbetsgivarna i Halland, här arbetar människor från många olika länder. Vi ser ett stort värde i mångfald av olika slag och välkomnar dig med utbildning inom sjukvård och tandvård från andra länder.