Sök praktik inom hälso- och sjukvård

Är du studerande och vill  göra praktik inom hälso- och  sjukvård i Region Halland?

Vad krävs för att söka praktikplats i Region Halland

För att ansöka om praktikplats i Region Halland krävs följande
-  den studerande ska vara inskriven vid ett lärosätet som inte har avtal med Region Halland
-  det ska bifogasett intyg/förfrågan angående praktik från lärosätet
-  det ska bifogas en kurs/studieplan som beskriver praktikens syfte, mål och innehåll


Då ovanstående kriterier är uppfyllda ifylls nedanstående ansökningsformulär. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Besked om praktikplats lämnas via e-post.

Klicka här för förfrågan om praktik.

Observera att ansökningsformuläret ovan inte gäller om du är intresserad av semestervikariat. 

Vid eventuella frågor kontakta FoUU Halland, via e-post FOUU.PRAKTIK@regionhalland.se