Prenumerera på lediga jobb

Lediga Jobb

Hittar du inte det yrke du söker?

Det beror på att endast de yrken där vi just nu har lediga tjänster visas.

Vi söker sjuksköterskor till sommaren 2016

Tjänst Datum Område
Leg. arbetsterapeut till Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus Halmstad 2016-05-02 Halmstad
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast sökes till Rehabiliteringskliniken, Halmstad 2016-05-02 Halmstad
Teaterchef/VD sökes till Teater Halland, Region Halland 2016-05-02 Varberg
Biomedicinsk analytiker till Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Halmstad 2016-05-02 Halmstad
Avdelningschef sökes till Palliativa konsultteamen, Kirurgikliniken 2016-05-02 Halmstad
Sjukgymnaster/Fysioterapeuter sökes till Habiliteringen, Kungsbacka 2016-04-29 Kungsbacka
Verksamhetssamordnare sökes till Vårdcentralen Västra Vall-Breared 2016-04-29 Varberg
Verksamhetssamordnare sökes till Vårdcentralen Kungsbacka 2016-04-29 Kungsbacka
Psykologer sökes till Habiliteringen, Halmstad 2016-04-29 Halmstad
Arbetsterapeut sökes till Habiliteringen, Halmstad 2016-04-29 Halmstad
Psykolog sökes till Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus Varberg 2016-04-29 Varberg
Gymnasielärare, idrott kombinerat med annat ämne, till Munkagårdsgymnasiet 2016-04-26 Varberg
Djurlärare sökes till Munkagårdsgymnasiet 2016-04-26 Varberg
Trädgårdslärare sökes till Munkagårdsgymnasiet 2016-04-26 Varberg
Distriktssköterska sökes till Vårdcentralen Västra Vall-Breared 2016-04-26 Varberg
Fysioterapeut/sjukgymnast sökes till Vårdcentralen Västra Vall-Breared 2016-04-26 Varberg
Läkarchef/överläkare sökes till Vuxenpsykiatriska Heldygnsvården, Varberg 2016-04-26 Varberg
Sjuksköterska sökes till Medicinkliniken, avdelning 5A, Varberg 2016-04-25 Varberg
Sjuksköterska sökes till Barnakuten, Hallands sjukhus Halmstad 2016-04-25 Halmstad
Läkare sökes till Vuxenpsykiatrimottagningen Varberg och Falkenberg 2016-04-25 Varberg
Legitimerad tandhygienist sökes till Folktandvården Kolla, Kungsbacka 2016-04-25 Kungsbacka
Arbetsterapeut sökes till Habiliteringen, Kungsbacka 2016-04-21 Kungsbacka
Administratör/ekonomiassistent sökes till Fakturaservice, Halmstad 2016-04-19 Halmstad
Medicinsk sekreterare med sektionsansvar till Avd. för klin. kemi, Halmstad 2016-04-19 Halmstad
Tandsköterska sökes till Folktandvården Falkenberg 2016-04-19 Falkenberg
Tandhygienist sökes till Folktandvården Breared-Tvååker 2016-04-19 Varberg
Enhetschef sökes till Färdtjänstavdelningen, Falkenberg 2016-04-18 Falkenberg
Psykolog sökes till Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus Halmstad 2016-04-18 Halmstad
Sjuksköterskor sökes till Akutmottagningen i Halmstad 2016-04-15 Halmstad
Sjuksköterskor sökes till Akutmottagningen i Varberg 2016-04-15 Varberg
Medicinsk sekreterare sökes till Sekretariatet, område 2, Varberg 2016-04-13 Varberg
Distriktsläkare till Palliativa vårdavd. Falkenberg/Vårdcentralen Torup 2016-04-13 Falkenberg
Medicinsk sekreterare sökes till Sekretariatet, område 2, Halmstad 2016-04-13 Halmstad
Underläkare sökes till Operations- och intensivvårdskliniken, Halmstad 2016-04-13 Halmstad
Hjälpmedelskonsulent sökes till Hjälpmedelscentrum, Halmstad 2016-04-12 Halmstad
Projektledare inom besöksnäringsområdet sökes till Regionkontoret 2016-04-07 Halmstad
Tandläkare sökes till Folktandvården Nyhem/Oskarström 2016-04-05 Halmstad
Sjuksköterskor semestervikariat 2016, Hallands sjukhus Varberg 2016-04-05 Varberg
Sjuksköterskor semestervikariat 2016, Hallands sjukhus Halmstad 2016-04-05 Halmstad
Avdelningschef till avd. 51, Rehabiliteringskliniken, Halmstad 2016-04-04 Halmstad
Sjuksköterska sökes till avd. 19, Psykiatrin Halmstad 2016-03-24 Halmstad
Överläkare sökes till Beroende- och missbruksvården, Norra Halland 2016-01-15 Varberg