Prenumerera på lediga jobb

Lediga Jobb

Hittar du inte det yrke du söker?

Det beror på att endast de yrken där vi just nu har lediga tjänster visas.

Tjänst Datum Område
Logoped sökes till Vuxenhabiliteringen Halmstad 2014-11-21 Halmstad
Avdelningschef till avdelningen för kunskapsstyrning 2014-11-21 Halmstad
Avdelningschef till avdelningen för regional samverkan 2014-11-21 Halmstad
Avdelningschef till analys- och uppföljningsavdelningen 2014-11-21 Halmstad
Avdelningschef till Uppdragsavdelningen inom Hälso- och sjukvård 2014-11-21 Halmstad
IT-samordnare sökes till IT Servicedesk, Regionservice HSTD/VBG 2014-11-21 Ospecificerad kommun
Medicinska sekreterare semestervikariat till Hallands sjukhus Halmstad 2014-11-21 Halmstad
Medicinska sekreterare semestervikariat till Hallands sjukhus Varberg 2014-11-21 Varberg
Fysioterapeut/sjukgymnast till Hälsa och rehabilitering i Kungsbacka 2014-11-20 Kungsbacka
Fysioterapeut/sjukgymnast till Hälsa och rehabilitering i Kungsbacka 2014-11-20 Kungsbacka
Sjuksköterska sökes till Operationsmottagningen, Hallands sjukhus Varberg 2014-11-20 Varberg
Medicinsk sekreterare sökes till Kvälls- och helgmottagningen Halmstad 2014-11-20 Halmstad
Sjukgymnast sökes till Ätstörningsmottagningen Varberg 2014-11-18 Varberg
Tandsköterska sökes till Folktandvården i Laholm 2014-11-17 Laholm
Barnmorskor sökes till Kvinnokliniken, Hallands sjukhus Varberg 2014-11-17 Varberg
Leg. Sjukgymnast/Fysioterapeut sökes till Rehabiliteringskliniken, Varberg 2014-11-17 Varberg
Avdelningschef sökes till Vuxenpsykiatrimottagningen Kungsbacka 2014-11-17 Kungsbacka
Leg. Biomedicinsk analytiker till avd. för transfusionsmedicin, Halmstad 2014-11-17 Halmstad
Skötare/behandlingspersonal semestervikariat till Psykiatriska kliniken Vbg 2014-11-17 Varberg
Skötare semestervikariat till Psykiatriska kliniken Halmstad 2014-11-17 Halmstad
Medicinsk sekreterare semestervikariat till Psykiatriska kliniken Varberg 2014-11-17 Varberg
Medicinska sekreterare semestervikariat till Psykiatriska kliniken Halmstad 2014-11-17 Halmstad
Sjuksköterska/specialistsjuksköterska sökes till Vuxenpsykiatrin Kungsbacka 2014-11-14 Kungsbacka
Anestesi-/intensivvårdssjuksköterska, tim, till Operationsavd. Kungsbacka 2014-11-14 Kungsbacka
Socionom sökes till Vuxenpsykiatriska mottagningen, Kungsbacka 2014-11-14 Kungsbacka
Sjuksköterskor semestervikariat till 1177 Vårdguiden på telefon Halland 2014-11-14 Halmstad
Sjuksköterskor semestervikariat till 1177 Vårdguiden på telefon Halland 2014-11-14 Kungsbacka
Biomedicinska analytiker semestervikariat till Medicinsk diagnostik Hlmsd 2014-11-14 Halmstad
Biomedicinska analytiker semestervikariat till Medicinsk diagnostik Varberg 2014-11-14 Varberg
Biomedicinska analytiker semestervikariat till Medicinsk diagnostik Kba 2014-11-14 Kungsbacka
Röntgensjuksköterskor semestervikariat sökes till Röntgen Varberg 2014-11-14 Varberg
Röntgensjuksköterskor semestervikariat sökes till Röntgen Halmstad 2014-11-14 Halmstad
Logoped sökes till Logopedmottagningen i Falkenberg 2014-11-13 Falkenberg
Psykiatrin söker sjuksköterskor till introduktionsprogram med mentorskap 2014-11-13 Halmstad
Psykiatrin söker sjuksköterskor till introduktionsprogram med mentorskap 2014-11-13 Varberg
Sjuksköterska sökes till 1177 Vårdguiden på telefon Halland 2014-11-11 Halmstad
Sjuksköterska sökes till 1177 Vårdguiden på telefon Halland 2014-11-11 Kungsbacka
Ambulanssjuksköterskor semestervikariat, till Ambulanssjukvården Halmstad 2014-11-11 Halmstad
Ambulanssjuksköterskor semestervikariat, till Ambulanssjukvården Falkenberg 2014-11-11 Falkenberg
Ambulanssjuksköterskor semestervikariat, till Ambulanssjukvården Varberg 2014-11-11 Varberg
Ambulanssjuksköterskor semestervikariat, till Ambulanssjukvården Kungsbacka 2014-11-11 Kungsbacka
Sjuksköterska sökes till Vuxenpsykiatrimottagningen, Halmstad 2014-11-10 Halmstad
Administrativ personal till Bemanningsenheterna, Hallands sjukhus 2014-11-10 Varberg
Administrativ personal till Bemanningsenheterna, Hallands sjukhus 2014-11-10 Halmstad
Verksamhetschef till Operations- och intensivvårdskliniken, Halmstad 2014-11-10 Halmstad
Arbetsterapeut sökes till Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus Varberg 2014-11-06 Varberg
Sjuksköterskor till Vårdplaneringsfunktionen, Hallands sjukhus Halmstad 2014-11-06 Halmstad
Sjuksköterskor, semestervikariat, till Psykiatriska kliniken i Halmstad 2014-11-05 Halmstad
Sjuksköterskor, semestervikariat, till Psykiatriska kliniken i Varberg 2014-11-05 Varberg
Sjuksköterskor semestervikariat till Hallands sjukhus Halmstad 2014-11-05 Halmstad
Sjuksköterskor semestervikariat till Hallands sjukhus Varberg 2014-11-05 Varberg
Sjuksköterskor sökes till Medicinkliniken avd. 5B, Hallands sjukhus Varberg 2014-11-04 Varberg
Strukturerad Introduktion för Sjuksköterskor, Hallands sjukhus Varberg 2014-10-31 Varberg
Sjuksköterskor sökes till Medicinkliniken Avd. 5A, Hallands sjukhus Varberg 2014-10-31 Varberg
Biomedicinsk analytiker sökes till Vårdcentralen Kungsbacka 2014-10-30 Kungsbacka
Avdelningschef/sjuksköterska till Medicinmott., Hallands sjukhus Kungsbacka 2014-10-27 Kungsbacka
Anestesisjuksköterskor till Operationsavdelningen, Hallands sjukhus Varberg 2014-10-27 Varberg
Verksamhetschef sökes till Infektionskliniken, Hallands sjukhus Halmstad 2014-10-23 Halmstad
Undersköterskor semestervikariat till Hallands sjukhus Halmstad 2014-10-23 Halmstad
Undersköterskor semestervikariat till Hallands sjukhus Varberg 2014-10-23 Varberg
Tandsköterska sökes till Folktandvården Ullared/Vessigebro 2014-10-21 Falkenberg
Avdelningschef sökes till Operation, Hallands sjukhus, Halmstad 2014-10-20 Halmstad
Enhetschefer sökes till Operation, Hallands sjukhus, Halmstad 2014-10-20 Halmstad
Enhetschef sökes till Intensivvårdsavdelningen, Hallands sjukhus, Halmstad 2014-10-20 Halmstad
Enhetschef sökes till Uppvakningsenheten, Hallands sjukhus, Halmstad 2014-10-20 Halmstad
Klinisk lektor och överläkare/specialist i ortopedi till Hallands sjukhus 2014-10-20 Halmstad
Lärare inom skog sökes till Munkagårdsgymnasiet, Tvååker 2014-10-14 Varberg
Allmänläkare sökes till Vårdcentralen Tvååker 2014-10-13 Varberg
Specialistläkare i Obstetrik/Gynekologi till Hallands sjukhus Kungsbacka 2014-10-13 Kungsbacka
Sjuksköterska natt sökes till avd 4C, Medicinkliniken, Hs Varberg 2014-10-06 Varberg
Ambulanssjuksköterska sökes till Ambulanssjukvården, Halmstad 2014-10-03 Halmstad
Ambulanssjuksköterska sökes till Ambulanssjukvården, Halmstad 2014-10-03 Halmstad
Ambulanssjuksköterska sökes till Ambulanssjukvården, Varberg 2014-10-03 Varberg
Ambulanssjuksköterska sökes till Ambulanssjukvården, Varberg 2014-10-03 Varberg
Allmänläkare sökes till Vårdcentralen Falkenberg och Vessigebro 2014-08-20 Falkenberg
Sjuksköterskor till Ortopedikliniken, Hallands sjukhus, Varberg 2014-06-03 Varberg