Prenumerera på lediga jobb

Lediga Jobb

När du letar efter just ditt yrke visas endast de yrken där vi just nu erbjuder lediga tjänster. Det förändras hela tiden så besök oss igen vid ett senare tillfälle om du inte hittar din yrkesroll idag!

Tjänst Datum Område
Tandläkare sökes till Folktandvården Falkenberg 2017-10-20 Falkenberg
Tandhygienister sökes till Folktandvården Falkenberg 2017-10-20 Falkenberg
Tandsköterskor sökes till Folktandvården Falkenberg 2017-10-20 Falkenberg
Flerspråkig receptionist/värdinna sökes till Vårdcentralen Hyltebruk 2017-10-20 Hylte
Tandsköterska sökes till Folktandvården Breared-Tvååker, Varberg 2017-10-20 Varberg
Över/spec.läkare inom kardiologi till Med.klin. Halmstad 2017-10-20 Halmstad
Tandhygienist sökes till Folktandvården Nyhem 2017-10-19 Halmstad
Region Halland söker Byggprojektledare som vill växla spår 2017-10-19 Halmstad
Distriktssköterska till Vårdcentralen Västra Vall-Breared 2017-10-19 Varberg
Tandläkare sökes till Folktandvården Laholm 2017-10-18 Laholm
Tandsköterska till specialisttandvården Bettfysiologi, Halmstad 2017-10-18 Halmstad
HR- Controller sökes till Region Halland 2017-10-18 Halmstad
Undersköterska sökes till Barnakuten, Hallands sjukhus Halmstad 2017-10-18 Halmstad
Avdelningschef sökes till avd. 21, rättspsykiatrisk heldygnsvård, Varberg 2017-10-18 Varberg
Sjuksköterskor sökes till Akutmottagningen, Hallands sjukhus Halmstad 2017-10-18 Halmstad
Läkarchef sökes till Vuxenpsykiatriska heldygnsvården i Södra Halland 2017-10-18 Halmstad
Tandläkare sökes till Folktandvården Breared 2017-10-18 Varberg
Medicinsk sekreterare till Lung- och Allergimottagningen 2017-10-17 Halmstad
Undersköterska sökes till Bemanningsenheten, Halmstad 2017-10-17 Halmstad
Sektionsledare/BMA sökes till avd. för Klinisk kemi, Falkenberg 2017-10-16 Falkenberg
Reparatör till Munkagårdsgymnasiet 2017-10-16 Falkenberg
Verksamhetschef sökes till Kirurgikliniken, Hallands sjukhus 2017-10-13 Halmstad
Dietist till Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus Halmstad 2017-10-13 Kungsbacka
Medicinsk sekreterare/IT-ombud sökes till Habiliteringen, Varberg 2017-10-12 Varberg
Undersköterska sökes till Kirurgikliniken, Hallands sjukhus Halmstad 2017-10-12 Halmstad
Sjuksköterska till Kirurgikliniken avd. 2B/C, Hallands sjukhus, Varberg 2017-10-12 Varberg
Sjuksköterska natt, Kirurgikliniken avd. 2B/C, Hallands sjukhus, Varberg 2017-10-12 Varberg
Timanställda skötare sökes till Psykiatriska kliniken i Halmstad 2017-10-12 Halmstad
Vikarierande undersköterska till Hudklinken, Halmstad 2017-10-11 Halmstad
Biomedicinsk analytiker till Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Halmstad 2017-10-11 Halmstad
Undersköterska till Intensivvårdsavdelningen, Varberg 2017-10-11 Varberg
Operationssjuksköterska med sektionsansvar till Operation, Halmstad 2017-10-11 Halmstad
Undersköterskor till Medicinkliniken, avd. 5C, Hallands sjukhus, Varberg 2017-10-10 Varberg
Logoped sökes till Vuxenhabiliteringen, Varberg 2017-10-10 Varberg
Arbetsterapeut sökes till Vårdcentralen Hertig Knut, Halmstad 2017-10-10 Halmstad
Undersköterska sökes till operationsavdelningen, Halmstad 2017-10-09 Halmstad
Steriltekniker sökes till Steriltekniska enheten, Hallands sjukhus Halmstad 2017-10-09 Halmstad
Tandläkare till Folktandvården City, Halmstad 2017-10-09 Halmstad
Kurator sökes till Vårdcentralen Västra Vall - Breared, Varberg 2017-10-09 Varberg
Sjuksköterska sökes till Ortopedikliniken, avd. 3B/3C, Varberg 2017-10-09 Varberg
Läkarchef med Medicinskt Ledningsansvar till Öppenvårdspsykiatrin Halland 2017-10-09 Halmstad
Läkare till Vuxenpsykiatri Öppenvård, Halland 2017-10-09 Halmstad
ST-läkare klinisk mikrobiologi och vårdhygien 2017-10-09 Halmstad
Administrativ Direktör sökes till Regionkontoret, Region Halland 2017-10-06 Halmstad
Bitr. Avdelningschef till Röntgenavdelningen, Varberg 2017-10-06 Varberg
Lönekonsult till Gemensam administrativ service, Halmstad 2017-10-06 Halmstad
Delprojektledare för framtidens vårdinformationsstöd 2017-10-06 Halmstad
Nutritionskonsulent sökes till Hjälpmedelscentrum, Halmstad/Varberg 2017-10-06 Halmstad
Leg. psykologer Vuxen/BHV sökes till Närsjukvården, område Varberg 2017-10-05 Varberg
Sjuksköterska natt till avd. 24 beroendevård och tillnyktringsenhet 2017-10-05 Varberg
Sjuksköterska till avd. 24 beroendevård och tillnyktringsenhet 2017-10-05 Varberg
Avdelningschef söks till Kvinnohälsovården norra Halland 2017-10-05 Varberg
IT-tekniker sökes till Servicedesk IT och Telefoni, Halmstad 2017-10-05 Halmstad
Leg. psykolog sökes till Vårdcentralerna i Fjärås och i Särö 2017-10-05 Kungsbacka
Sjuksköterska sökes till avd. 21, Psykiatriska kliniken Varberg 2017-10-04 Varberg
Sjuksköterska natt sökes till avd. 21, Psykiatriska kliniken Varberg 2017-10-04 Varberg
Vikarierande Synpedagog till Syncentralen, Kungsbacka 2017-10-04 Kungsbacka
Medicinsk fotterapeut/Undersköterska till Medicinmottagningen, Halmstad 2017-10-03 Halmstad
Fysioterapeut/Sjukgymnast med lymfkompetens till Rehab.kliniken, Varberg 2017-10-02 Varberg
Sjuksköterska natt sökes till PIVA, Vuxenpsykiatrisk heldygnsvård, Halmstad 2017-10-02 Halmstad
Psykolog sökes till Kvinnohälsovården, södra Halland 2017-09-29 Halmstad
Tandläkare sökes till Folktandvården Hyltebruk 2017-09-29 Hylte
Tandsköterska sökes till Folktandvården Nyhem, Halmstad 2017-09-29 Halmstad
Biträdande klinikchef sökes till Folktandvården Nyhem, Halmstad 2017-09-28 Halmstad
Handläggare Civilt försvar sökes till Regionkontoret, Halmstad 2017-09-27 Halmstad
Sjuksköterska till Rehabiliteringsmedicin, avd. 51, Halmstad 2017-09-27 Halmstad
Socionom sökes till avdelning 21 på Psykatriska klinken, Varberg. 2017-09-26 Varberg
Arbetsterapeut sökes till Vårdcentralerna Åsa och Fjärås, Halland 2017-09-26 Kungsbacka
Sjuksköterska sökes till Avdelning 19, Psykiatriska kliniken, Halmstad 2017-09-22 Halmstad
Specialistpsykolog/neuropsykolog sökes till Rehabiliteringskliniken, HSTD 2017-09-22 Halmstad
Sjuksköterskor till avd. 5A Medicinkliniken, Hallands sjukhus Varberg 2017-09-21 Varberg
Tandhygienist sökes till Folktandvården Söndrum, Halmstad 2017-09-15 Halmstad
Sjuksköterskor till avd. 5C Medicinkliniken, Hallands sjukhus Varberg 2017-09-05 Varberg
Övertandläkare Ortodonti sökes till Tandregleringen, Halmstad 2017-08-31 Halmstad
Drifttekniker 5 tjänster sökes till Teknisk service, Varberg 2017-08-29 Varberg
Sjuksköterska sökes till BUP heldygnsvård, avd. 25, Halmstad 2017-08-11 Halmstad
Anestesisjuksköterska till Operations- och Intensivvårdskliniken, Halmstad 2017-07-26 Halmstad
Operationssjuksköterska till Operations- och Intensivvårdskliniken, Halmstad 2017-07-26 Halmstad
Nattsjuksköterska strokeenheten, Medicinkliniken 2017-07-21 Varberg