Tryggt basår - vi håller vad vi lovar!

På Hallands sjukhus påbörjar du som är nyutbildad sjuksköterska eller har högst sex månaders erfarenhet din anställning hos oss med ett basår. Det innebär att du får ett extra stöd under ditt första år som sjuksköterska och en trygg och bred introduktion i yrket.

Sjuksköterskor på Hallands sjukhus VarbergVad innebär ett basår på Hallands sjukhus?
När du som nyutbildad sjuksköterska börjar hos oss vill vi ge dig en trygg start i form av bred introduktion till yrket. Som nyutbildad sjuksköterska påbörjar man sitt basår direkt oavsett var och när man börjar arbeta hos oss eller vilken anställningsform man har. Här kan du läsa mer om vad ett basår på Hallands sjukhus innebär.

Möjlighet att välja att tjänstgöra på en eller två placeringar
Du får din grundplacering på någon av våra avdelningar och under året finns det möjlighet att byta till annan placering om så önskas. Om du inte vill byta, utan fortsätta att utvecklas på enheten, så går det lika bra att stanna kvar.

”Ny-i-yrket-coach”

Genom din ”Ny-i-yrket-coach” får du stöd och möjlighet till reflektion tillsammans med en erfaren kollega. Här får du också möjlighet till personlig och praktisk handledning i det kliniska omvårdnadsarbetet. Mötena med din ”Ny-i-yrket-coach” är planerade och ni träffas minst en gång per månad.

Utbildning, reflektion samt studiebesökSjuksköterskor

En gång i månaden arrangeras schemalagda utbildnings- och reflektionstillfällen tillsammans med studiebesök i någon av sjuhusens verksamheter. Alla tre aktiviteterna sker samma dag och denna dag är du friställd från det kliniska arbetet. Utbildningen hålls av kunniga kollegor ur olika yrkesgrupper såsom t.ex. sjuksköterskor, läkare och undersköterskor.

Reflektion i grupp innebär att du under professionell handledning reflekterar över din yrkesroll och situationer som kan uppstå i ditt arbete. Du fördjupar och vidgar ditt omvårdnadsperspektiv samt ökar din yrkesmässiga och personliga utveckling. Studiebesöken arrangeras i grupp. Det kan till exempel handla om att vara på en mottagning, besöka operation, röntgen, sterilcentralen och liknande.

Introduktion
Under de första veckorna av anställningen får sjuksköterskan avdelningsspecifik introduktion för den enhet hen jobbar på. Det arrangeras också gemensamma utbildningstillfällen tillsammans med alla nyanställda sjusköterskor där de får utbildning i bland annat Hallands sjukhus IT-system, vårdhygien, rutiner med mera.

SjuksköterskorLönesättning
Lönesättning sker individuellt.

Varför ett basår?
På Hallands sjukhus finns möjlighet till arbete på flera av våra avdelningar och under basåret får alla nya sjuksköterskor samma goda förutsättningar när de väljer att påbörja sin karriär som sjuksköterska hos oss. Hallands sjukhus har i dialog med sjuksköterskestudenter, våra sjuksköterskor och chefer samt vårdförbundet, arbetat fram basåret. Vi hoppas att basåret kommer att ge dig en stabil grund som ger dig en trygg start i ditt nya yrke som sjuksköterska.