Utgivning

I samband med Elsa Graves 100-årsjubileum ges flera olika böcker ut, av och om Elsa Grave.

Fjorton röster om Elsa Grave, omslagsbild.Elsa Grave-sällskapet ger ut Festskriften Fjorton röster om Elsa Grave.

Norstedts ger ut tre volymer med ett urval av Graves verk; Dikter, Pjäser och Prosa.

CAL-förlaget ger ut en dubbel-cd med namnet Att föda och dö i Halmstad.