Elsa Grave. Foto: Bo Wahlén.Elsa Grave 100 år

Den 17 januari 2018 skulle Elsa Grave ha fyllt 100 år. Detta kommer att uppmärksammas med en rad olika jubileumsaktiviteter. Jubileumsåret invigs med ett firande av Elsas födelsedag på stadsbiblioteket i Halmstad den 17 januari och sedan med ett symposium den 20 januari. Det blir också jubileumsutgivning av hennes verk, en festskrift, ljudbok, teaterföreställningar, med mera.

Kulturnämnden i Halmstads kommun har beslutat att en ny gata i kvarteret Freden, vid Sturegymnasiet, får namnet Elsa Graves gata. Namnförslaget som lämnats av byggnadsnämnden ligger i linje med den motion om att synliggöra kvinnor vid namngivning av gator, som bifölls av kommunfullmäktige förra året.