Litteratur

Kultur i Halland arbetar med litteratur, skrivande och läsning på flera olika sätt.

Två personer som skriver

Det regionala utvecklingsarbetet för litteratur ska främja kvalitetslitteratur av halländskt intresse och stärka de litterära aktörernas situation samt verka läsfrämjande. Det innebär att Region Halland ska:

  • Underlätta för läsaren att möta litteratur av hög kvalitet
  • Skapa fler litterära mötesplatser
  • Utveckla litteraturen som konstart
  • Främja ungas litterära skapande

Detta mynnar bland annat ut i ett antal litterära händelser, som du kan läsa mer om här på sidan. Du kan också läsa mer om litteraturutveckling i Hallands kulturplan 2017-2020.