Kultur och hälsa

Kreativ dans för personer med speciella behov står i fokus för Kultur i Hallands utvecklingsarbete på området Kultur och hälsa.

Utvecklingsarbetet sker genom att utföra pilotprojekt och initiera forskningssamarbeten, erbjuda fortbildning och utbildningsinsatser för personal och kulturskapare, liksom genom omvärldsbevakning och kunskapsspridning från forskning och erfarenheter på området, samt genom att initiera samarbeten och ingå i nätverk med olika aktörer.

Kulturaktiviteter har en avgörande betydelse för en individs hälsa och välbefinnande. Kultur i Halland arbetar för att öka samarbetet med Region Hallands medicinska expertis, dels för att genomföra verksamhet som grundas på evidensbaserad forskning, dels för att vara del i processer som vetenskapligt utprovar nya metoder inom området.

Kreativ dans vid funktionsskillnader

Kultur i Halland har i över två år arbetat med dans för personer med Parkinsons sjukdom. Med omedelbar respons från deltagarna liksom från personal och chefer fortsätter verksamheten. Behovet av kreativ dans för personer med funktionsskillnader är viktig och efterfrågan stor.Ytterligare en inriktningar med dans är under utveckling och kommer erbjudas till målgruppen demens drabbade. Insatserna följer Regionens mål om Hallands som bästa livsplatsen!

Här kan du se en film från verksamheten med dans för Parkinson, från Hösten 2017:

 

Här kan du se en film från verksamheten dans för seniorer, från våren 2017:

Verksamheten sprider sig

Dansprojekten är mycket uppskattade och både kunskapen och verksamheten sprider sig till alla de hallänska kommunerna. Genom utbildningar för chefer och personal och professionella dansare som arbetar pedagogiskt. Studieförbundet Vuxenskolans storsatsning Dans för Parkinson finns nu i fem kommuner i Halland. Som pilotprojekt erbjuds nu under våren 2018 för första gången en röst, balans och dans workshop på en av Region Hallands egna vårdcentraler.

Forskning kring kultur och hälsa

I Storbrittannien bedrivs omfattande forskning kring kultur och hälsa. All-Party Parliamentary Group står bakom arbetet med "Creative Health" som forskar, undersöker och sprider kunskap på området. Rapporten "Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing" sammanställer två års forskning kring kulturens hälsoeffekter.
Rapporten och annat material finns samlat på webbplatsen Creative Health.
Canada öppnar upp för djupstudier med dansens mervärden inom kognitiv neuro forskning.
http://danceresearch.ca/next_wave.html
http://www.kulturellahjarnan.se/2018/01/10/ny-studie-dans-forstarker-musikens-halsoeffekter/

11 - 13 juni 2018 är det Dansläger och fortbildningskurs i Dalarna. Ett samarbete mellan Region Jönköping, Balettakademien Stockholm och Region Halland.

http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Balettakademien-dansskolor/Balettakademien-Stockholm/Kurser/KursbeskrivningBA/?arrId=229597&ref=52000?sr=true

Seniordans. Foto: Magnus Andersson.

Kultur för äldre

Region Halland och kommunerna har också tecknat en överenskommelse om samverkan runt kultur för äldre, för ett aktivt och kulturellt rikt liv och för ett socialt sammanhang som bidrar till livskvalitet. Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att utifrån överenskommelsen utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna och en mängd kulturaktörer. Läs mer om Kultur för äldre.

Reportage och artiklar om arbetet med kultur och hälsa

P4 Halland: Dansen blir både kultur och hälsa för personer med Parkinson (2017-12-20)

"I dansen skapas berättelser", Parkinsonjournalen nr 3/2017 (s. 4ff)

Invånartidningen Bästa livsplatsen: Seniorerna dansar och ler 

P4 Halland: Strokedrabbade dansar för kroppen och själen 

Tillsammans får vi Halland att växa: Nöje går före nytta i Parkinson-dansen