Kultur och hälsa

Kreativ dans för personer med funktionsvariationer som vid Parkinsons sjukdom, demens eller efter stroke står i fokus för Kultur i Hallands utvecklingsarbete på området Kultur och hälsa.

Utvecklingsarbetet sker genom att utföra pilotprojekt och initiera forskningssamarbeten, erbjuda fortbildning och utbildningsinsatser för personal och kulturskapare, liksom genom omvärldsbevakning och kunskapsspridning från forskning och erfarenheter på området, samt genom att initiera samarbeten och ingå i nätverk med olika aktörer.

Kulturaktiviteter kan ha en avgörande betydelse för en individs hälsa och välbefinnande, och kan även vara ett led i tillfrisknande. Kultur i Halland arbetar för att öka samarbetet med Region Hallands medicinska expertis, dels för att genomföra verksamhet som grundas på evidensbaserad forskning, dels för att vara del i processer som vetenskapligt utprovar olika metoder inom området.

Kreativ dans vid funktionsskillnader

Kultur i Halland har i pilotprojekt undersökt hur man kan arbeta med dans och personer med Parkinsons sjukdom. Det började med att aktiviteten kreativ dans erbjöds för seniorer inom öppen daglig verksamhet, med positiva reaktioner från seniorerna, liksom från personal och verksamhetsansvariga. Behovet av att erbjuda dans till personer med olika funktionsskillnader uppenbarades och först att visa intresse var Parkinsonförbundet. Ytterligare två inriktningar med dans är under utveckling och kommer erbjudas till målgruppen demens- och strokedrabbade.

Här kan du se en film från verksamheten dans för seniorer, från våren 2017:

Personer i alla åldrar är berörda

Med den forskning som finns idag vet man att t.ex. Parkinson inte nödvändigtvis är en sjukdom som bara drabbar äldre. Det gäller även stroke och flera former av demens. Därför är det viktigt att inte blanda ihop aktiviteter för personer med olika funktionsskillnader eller diagnoser med aktiviteter för seniorer.

Kunskapen och verksamheten sprider sig

Pilotprojekten har blivit mycket uppskattade och både kunskapen och verksamheten sprider sig nu till flera kommuner, genom utbildningar för chefer och personal samt av professionella dansare som arbetar pedagogiskt med dessa inriktningar.

Forskning kring kultur och hälsa

I Storbrittannien bedrivs omfattande forskning kring kultur och hälsa. All-Party Parliamentary Group står bakom arbetet med "Creative Health" som forskar, undersöker och sprider kunskap på området. Rapporten "Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing" sammställer två års forskning kring kulturens hälsoeffekter.

Rapporten och annat material finns samlat på webbplatsen Creative Health.

Nationell konferens om dans för Parkinson hölls i augusti

Vi var med och arrangerade en nationell workshopkonferens om dans för Parkinson som hölls i Stockholm i augusti 2017. Konferensen var ett samarbete mellan Parkinsonförbundet, Dansalliansen, Balettakademien, Dance for PD, Region Jönköpings län och Region Halland.

Seniordans. Foto: Magnus Andersson.

Kultur för äldre

Region Halland och kommunerna har också tecknat en överenskommelse om samverkan runt kultur för äldre, för ett aktivt och kulturellt rikt liv och för ett socialt sammanhang som bidrar till livskvalitet. Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att utifrån överenskommelsen utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna och en mängd kulturaktörer. Läs mer om Kultur för äldre.

Reportage och artiklar om arbetet med kultur och hälsa

"I dansen skapas berättelser", Parkinsonjournalen nr 3/2017 (s. 4ff)

Invånartidningen Bästa livsplatsen: Seniorerna dansar och ler 

P4 Halland: Strokedrabbade dansar för kroppen och själen 

Tillsammans får vi Halland att växa: Nöje går före nytta i Parkinson-dansen