Kultur och hälsa

Röst och balansträning samt kreativ dans för personer med speciella behov står i fokus för Kultur i Hallands utvecklingsarbete på området Kultur och hälsa.

Utvecklingsarbetet sker genom att utföra pilotprojekt och initiera forskningssamarbeten, erbjuda fortbildning och utbildningsinsatser för personal och kulturskapare, liksom genom omvärldsbevakning och kunskapsspridning från forskning och erfarenheter på området, samt genom att initiera samarbeten och ingå i nätverk med olika aktörer.

Kulturaktiviteter har en avgörande betydelse för en individs hälsa och välbefinnande. Kultur i Halland arbetar för att öka samarbetet med Region Hallands medicinska expertis, dels för att genomföra verksamhet som grundas på evidensbaserad forskning, dels för att vara del i processer som vetenskapligt utprovar nya metoder inom området.

Dans för Parkinson med stolen som verktyg. Foto: Lars Rindeskog.

Röst, balans och dans vid funktionsskillnader

Kultur i Halland har i över två år arbetat med röst, balans och dansträning för personer med Parkinsons sjukdom. Med omedelbar respons från deltagarna liksom från personal och chefer fortsätter verksamheten. Behovet av röst och balans träning samt kreativ dans för personer med funktionsskillnader är viktig och efterfrågan stor.Ytterligare en inriktningar med dans är under utveckling och kommer erbjudas till målgruppen demens drabbade. Insatserna följer Regionens mål om Hallands som bästa livsplatsen!

Här kan du se en film från verksamheten med dans för Parkinson, från Hösten 2017:

 

Här kan du se en film från verksamheten dans för seniorer, från våren 2017:

Verksamheten sprider sig

Röst, balans och dansprojekten är mycket uppskattade och både kunskapen och verksamheten sprider sig till alla de hallänska kommunerna. Genom utbildningar för chefer och personal och professionella dansare som arbetar pedagogiskt. Studieförbundet Vuxenskolans storsatsning Dans för Parkinson finns nu i fem kommuner i Halland.

Som pilotprojekt har under våren 2018 för första gången en röst, balans och dans workshop erbjudits på en av Region Hallands egna vårdcentraler. Till hösten kommer en mer omfattande pilot med dansens mervärden efter rehabilitering ta form på ytterligare en vårdcentral.

Forskning kring kultur och hälsa

I Storbrittannien har det bedrivits omfattande forskning kring kultur och hälsa. All-Party Parliamentary Group står bakom arbetet med "Creative Health" som forskar, undersöker och sprider kunskap på området. Rapporten "Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing" sammanställer två års forskning kring kulturens hälsoeffekter.
Rapporten och annat material finns samlat på webbplatsen Creative Health.

Under konferensen Culture and health across the lifespan som hölls nyligen på KI Karolinska institutet lyfter parlamentsledamoten Lord Howarth och rapportens författare Rebecca Gordon-Nesbitt, forskare vid King’s College i London vikten av mötet mellan Kultur o Hälsa. Att för en bättre framtid och ett längre liv bättre levt kombinera Kultur upplevelse och dess betydelse med en holistisk syn på medicin och hälsovård. Läs direkt länken här: http://www.kulturellahjarnan.se/2018/05/12/intervju-med-lord-howarth-och-rebecca-gordon-nesbitt/

Länk till Karolinska´s nya satsning inom Kultur o Hälsa http://www.kulturellahjarnan.se/2018/05/12/ki-startar-centrum-kultur-kognition-och-halsa/

Kanada öppnar upp för djupstudier med dansens mervärden inom kognitiv neuro forskning.
http://danceresearch.ca/next_wave.html
http://www.kulturellahjarnan.se/2018/01/10/ny-studie-dans-forstarker-musikens-halsoeffekter/

Danslägret  i Dalarna blev en succé!

Dansläger för personer med Parkinson - anordnat i ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Region Dalarna, Balettakademien Stockholm och Region Halland. 70-talet personer från Kalix till Ängelholm samlades för fyra mycket givande dagar fyllda av dans och utflykter!

 

https://www.youtube.com/watch?v=hI21SyLU3qE&feature=youtu.be

https://youtu.be/xmP-kmoZP6c

http://ebooks.exakta.se/parkinsonjournalen/2018/1803/#/12/ 

Som en del av vårt viktiga nätverksbyggande tog vi del av People Dancing Summer School 2018 i juli. Fokus denna gång låg på Advanced dance for Parkinson’s och Dance and dementia.
Vi var 15 olika länder representerade på utbildningsprogrammen. Från  USA, Australien, Poland till Japan.
https://www.communitydance.org.uk/developing-practice/people-dancings-summer-school-2018


Deltagarna tackar varandra för idag!. Foto Lars Rindeskog

Kultur för äldre

Region Halland och kommunerna har också tecknat en överenskommelse om samverkan runt kultur för äldre, för ett aktivt och kulturellt rikt liv och för ett socialt sammanhang som bidrar till livskvalitet. Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att utifrån överenskommelsen utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna och en mängd kulturaktörer. Läs mer om Kultur för äldre.

Reportage och artiklar om arbetet med kultur och hälsa

Tidningen äldreomsorg: Posé, plié, och så lite tango (nr 2 2018).

P4 Halland: Dansen blir både kultur och hälsa för personer med Parkinson (2017-12-20)

"I dansen skapas berättelser", Parkinsonjournalen nr 3/2017 (s. 4ff)

Invånartidningen Bästa livsplatsen: Seniorerna dansar och ler 

P4 Halland: Strokedrabbade dansar för kroppen och själen 

Tillsammans får vi Halland att växa: Nöje går före nytta i Parkinson-dansen