Konst

- utvecklar och stödjer bild- och formområdet i regionen.

Graffiti

Uppdraget inom området bild- och form omfattar bildkonst, skulptur, konsthantverk, design och arkitektur, men också mer gränsöverskridande uttryck i samtidskonsten.

Vi har även ansvar för den regionala konstsamlingen – den konst som finns att se i alla Region Hallands lokaler, sjukhus, vårdcentraler, mottagningar, vårdavdelningar och skolor.

Konst i Halland

Konst i Halland är namnet på vårt regionala konstresurscentrum. Ett samarbete mellan Kultur i Halland - Konst och Hallands Konstmuseum. Vi arbetar med basutbud, men också med konstutvecklingsfrågor.

  • www.konstihalland.se är en webbplats där du hittar information om konstutställningar, konstnärer, konsthantverkare, konstkurser, konstresor och mycket mer.

Projektmedel

Vill du ansöka om projektmedel från Region Halland?

Nyheter

Fler nyheter... Prenumerera med RSS