Internationellt

För att uppnå målen i både nationella och regionala strategier ska Kultur i Halland främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.

Nationella och internationella samarbeten är också ett av de områden Region Halland och kommunerna har enats som särskilt viktiga att utveckla vidare. Strävan efter att öka in- och utflödet av idéer och människor som berikar den halländska kultursektorn är därför ett genomgående drag i alla Kultur i Hallands arbetsområden.

Culture Action Europe

Culture Action EuropeCulture Action Europe är en non-profit nätverksorganisation som arbetar för att stärka kulturens roll på europeisk nivå. Region Halland är medlemmar via Intercult och Access Europa.

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU Kommissionens stödprogram för kulturella och kreativa sektorer under 2014 - 2018 och kan sökas av aktörer i hela landet som t ex vill bygga internationella samarbeten.

Läs mer om Kreativa Europa här: http://www.kreativaeuropa.eu/