Fria kulturskapare

I Halland finns många kulturskapare som inte är institutionsknutna, utan ingår i den fria delen av kulturlivet. De arbetar yrkesverksamt, en del på heltid, andra på deltid.

Vårt uppdrag är att skapa möjligheter för fria kulturskapare att bo och verka i regionen och att tillföra sina särskilda kompetenser till Halland.

Fria kulturskapare representerar ofta konstnärlig förnyelse och experimenterande. De har möjlighet att fatta snabba beslut, arbetar flexibelt och rörligt och etablerar nationella och internationella nätverk. Som grupp utgör fria kulturskapare en viktig partner i kulturpolitiken.

Kontakta oss gärna för att boka tid - om du vill diskutera ditt konstnärsskap, projektansökningar, din roll som kulturskapare och för att få veta mer om hur Kultur i Halland stödjer fria kulturskapare. Hör av dig till Mats Johansson.

Kultur o.s.v.  – mötesplats för kulturskapare i Halland

Kultur o.s.v. är en ny mötesplats från 2019 för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering av programmet görs av samrådet för kulturskapare i Halland.

Läs mer om Kultur o.s.v.

Kulturfrukost

Region Halland tillsammans med kommunerna anordnar regelbundet kulturfrukost för fria kulturaktörer. Kom och nätverka, med andra kulturskapare från olika kulturformer och platser, samt få aktuell information om vad som händer både lokalt och regionalt. Vi träffas på olika platser, på kulturskaparnas hemmaplan, i ateljéer, gallerier, studior eller andra mötesplatser. 

Är du intresserad av att vara med, kontakta Mats Johansson!

Stöd till kulturutveckling

Ansökningsperioder för Region Hallands stöd till kulturutveckling (projekt) är 1 mars - 1 april och 1 oktober - 1 november.

Arbetsstipendium

Arbetsstipendier delas ut till enskilda personer som är bosatta och verksamma i Halland. Det ska delas ut till yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden, dock inte till personer under grundutbildning och inte heller till amatörer.

Ansökningsperiod är 1 november - 1 december inför följande år.

Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet