Fria kulturaktörer

I Halland finns många kulturskapare som inte är institutionsknutna, utan ingår i den fria delen av kulturlivet. De arbetar yrkesverksamt, en del på heltid, andra på deltid.

Vårt uppdrag är att skapa möjligheter för fria kulturskapare att bo och verka i regionen och att tillföra sina särskilda kompetenser till Halland.

Fria kulturskapare representerar ofta konstnärlig förnyelse och experimenterande. De har möjlighet att fatta snabba beslut, arbetar flexibelt och rörligt och etablerar nationella och internationella nätverk. Som grupp utgör fria kulturskapare en viktig partner i kulturpolitiken.

Kontakta oss gärna för att boka tid - om du vill diskutera ditt konstnärsskap, projektansökningar, din roll som kulturskapare och för att få veta mer om hur Kultur i Halland stödjer fria kulturskapare. Hör av dig till Mats Johansson.

Nyheter

 • Sök regionalt kulturstöd!

  11 oktober 2016

  Nu är årets andra ansökningsomgång för regionalt kulturstöd påbörjad. Utöver stöd till kulturutveckling (projekt) samt till film och rörlig bild kan man i denna…
 • Kurser och workshoppar för kulturutövare

  01 augusti 2016

  I projektet "Startskott innovativ scenkonst Halland" arrangerar Strandteatern kurser och workshoppar för verksamma kulturutövare i regionen. Syftet är…
 • Sök stöd från Nordiska kulturfonden

  17 augusti 2015

  Nordiska kulturfondens mål är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland…
Fler nyheter... Prenumerera med RSS