Hallands bildningsförbund

Bildningsförbundet är folkbildningens samverkansorganisation, hembygdsrörelsens regionala organ, samt är regional kulturinstitution med uppgift att utveckla länets scenkonst, förmedla kultur till äldreomsorg och föreningsliv samt att bedriva utvecklingsarbete kring kultur och hälsa.

Vad är Hallands bildningsförbund?

Hallands bildningsförbund har flera olika roller och verksamheter. Bildningsförbundet är folkbildningens samverkansorganisation, hembygdsrörelsens regionala organ, samt är regional kulturinstitution med uppgift att utveckla länets scenkonst, förmedla kultur till äldreomsorg och föreningsliv samt att bedriva utvecklingsarbete kring kultur och hälsa. Dessutom har bildningsförbundet stor kompetens som projektägare inom olika former av kulturverksamhet.

Hallands bildningsförbund är en ideell förening med följande medlemmar:

 • ABF Halland
 • Bilda Väst
 • Folkuniversitetet Region Väst, samt Region Syd
 • Ibn Rushd Norra Götaland
 • Katrinebergs folkhögskola
 • Löftadalens folkhögskola
 • Medborgarskolan Väst
 • NBV Halland
 • Kultur i Halland (Region Halland)
 • Sensus Västra Sverige
 • SISU Idrottsutbildarna Halland
 • Stiftelsen Hallands länsmuseer
 • Studiefrämjandet Väst
 • SV Halland

Hembygdsverksamheten

Halländska hembygdsrörelsen med 24 000 medlemmar i 74 föreningar arbetar löpande med det halländska kulturarvet i form av kurser, utställningar och litterär utgivning. Tidsskriften ”I Halland” med en upplaga på 1700 ex utkommer fyra ggr/år.

Hallands bildningsförbund är bland annat hembygdsrörelsens regionala organ.

Halländska hembygdsrörelsen: http://www.hembygd.se/halland

Utveckling av länets scenkonst

Bildningsförbundet ger stöd till halländska teatergrupper genom direkt arbete med gruppen och/eller genom att låna ut teknisk utrustning. Den största styrkan ligger i det gränsöverskridande; att driva samarbeten mellan amatörer och professionella i åldersblandade grupper och i att arbeta genreöverskridande.

Kulturförmedling

Över 1 500 kulturprogram i halländskt föreningsliv och äldreomsorg förmedlas årligen via kulturförmedlingen. Sedan många år tillbaka bedrivs allsång i länets särskilda boenden för människor med demenssjukdom.

Kultur för äldre

I samverkan med vården, Region Halland och flera av länets kulturinstitutioner driver vi utveckling av kulturens roll som resurs i halländsk äldreomsorg och för att stärka möjligheterna att kulturens hälsofrämjande kraft kan tillvaratas.

Läs mer om Kultur för äldre