Folkbildning och föreningsliv

Folkbildning och föreningsliv är betydelsefulla aktörer när det gäller utvecklingen av Hallands kulturliv.

Folkbildning, föreningsliv och ideellt kulturliv ingår i civilsamhället, som enligt regeringens definition är: "En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen". Region Halland samarbetar sedan länge med civilsamhällets organisationer för att formulera och genomföra den regionala kulturpolitiken. Organisationerna är dessutom en viktig part för all övrig regional utveckling.