Information om arrangemanget

Vi välkomnar i Halland verksamma keramiker till Varberg och denna kostnadsfria dag där vi i keramiker Ingvar Bengtssons verkstad träffas kring lokal naturlera och dess möjligheter. Genom våra egna erfarenheter och tekniker möts vi och skapar tillsammans kärl och skulpturer av naturlera från Laholm.

Föremålen från dagen kommer, under den publika Arkeologidagen 26 augusti i Laholm, att gemensamt brännas i en rekonstruerad brännugn från bronsåldern, en öppen eldning där föremålen är synliga under hela brännprocessen.

Lokal naturlera.

Upplägg för dagen

Vi börjar med att knåda in sand i naturleran för att göra den mer tålig inför bränningen. Ingvar Bengtsson kommer under tiden berätta om sitt konstnärskap. Vi låter sedan ordet gå runt och hoppas på att få höra allas resor som keramiker. Det egna personliga uttrycket får stå i centrum när vi sedan tillverkar kärl och skulpturer.

Ingvar Bengtsson.

Projektledare Elvira Roslund Gustavsson berättar hur hon gått till väga för att bearbeta naturleran, från första spadtaget i leråkern till den färdiga leran vi umgås kring under dagen. Om tiden finns så kommer vi att snabbtorka kärlen och dekorera ytan med glättning och engober.

Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika i verkstaden och gör ett avbrott för lunch.

Välkommen att nätverka och inspireras!

OBS: Föremålen från utbildnings- och nätverkstillfället kommer att visas under en keramikerträff i höst, datum ej satt, samt om möjlighet finns även offentligt, innan de återgår till deltagarna.

Keramikåret 2018

Keramikåret 2018.Detta utbildnings- och nätverkstillfälle arrangeras av Kultur i Halland – Slöjd och ingår i satsningen Keramikåret 2018. Var med och synliggör och ta del av keramiken i Halland via Instagram, Facebook och Twitter under taggarna #keramikåret2018 och #keramikihalland

Mer om Keramikåret 2018 hittar du på www.regionhalland.se/keramikaret2018