Information om arrangemanget

Läsombud, frivilliga högläsare, bibliotekspersonal med flera hälsas varmt välkomna till en inspirationsdag!

Föreläsare som medverkar under inspirationsdagen.

Dagens innehåll:

Vi börjar med fika mellan 9.30-10.00.

Rätten till läsglädje i omsorgen

Alla har rätt att få känna läsglädje och ta del av böcker, nyheter och samhällsinformation utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Catharina Kåberg, MTM/Myndigheten för tillgängliga medier.

Boktips och läsinspiration

Nya böcker att använda och läsa högt vid lässtunder. Frida Henningsson, Halmstads stadsbibliotek, och Catharina Kåberg, MTM, ger tips och inspiration.

Det lätta valet

Att rösta i allmänna val är en demokratisk rättighet. Hur kan vi stödja och ge den möjligheten? Ann Erixson, aktivitetshandledare inom daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Halmstad, om information och material som finns på lättläst inför valet, och hur vi kan använda det i vårt arbete.

Att göra högläsningen levande och inspirerande

Yvonne Eriksen från Värsås bibliotek i Skövde kommun är en bibliotekarie som läser högt och berättar med stor fantasirikedom. På ett roligt och mycket entusiasmerande sätt ger hon oss tips på hur vi kan utveckla vår högläsning för att göra den ännu mer levande och inspirerande.

Frågor besvaras av Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland.

Varmt välkommen!