Information om arrangemanget

Hur kan det offentliga samverka och hur kommer konsten in i processen? Hur kan livsmiljö gestaltas för att möta människors behov, både vad gäller stadsplanering, arkitektur och konst?

Välkommen till konferensen Hur gör vi det tillsammans – konsten att gestalta livsmiljö där vi bland annat genomlyser den nyligen presenterade propositionen Politik för gestaltad livsmiljö. Konferensen äger rum på Kungsbacka Teater och vänder sig i första hand till alla som på något sätt har del i beslut kring den offentliga miljön – tjänstepersoner, politiker, beslutsfattare med flera.

Tips! På förmiddagen innan konferensen börjar finns möjlighet att följa med på en studieresa.

Läs mer i programmet.