Information om arrangemanget

Halmstadkonferensen 2018: "Politikernas bibliotek"

Aldrig tidigare har intresset för bibliotek varit så stor från politiskt håll som nu! Men vad vill politikerna och hur ser partierna på bibliotekens demokratiska uppdrag? Dessa brännande frågor behandlas under Halmstadkonferensen 2018, som arrangeras den 8 juni på Hotel Tylösand i Halmstad.

Politikernas bibliotek. Halmstadkonferensen 2018. Tylösand 7-8 juni.

Innehåll

Förmiddag

Det goda samtalet – ett exempel på bibliotekens faciliterande funktion

Samtal:

Politiker från Finland, Danmark, Norge och Sverige diskuterar biblioteksfrågor:

  • Alla politiker talar om bibliotekens demokratiuppdrag – men vad menar man konkret med detta?
  • Om inte biblioteken fanns, vem/vad/vilka skulle göra bibliotekens arbete?
  • Är det bra med nordisk bibliotekssamverkan och om ja, hur kan politiken hjälpa till med detta?

Moderator: Michel Steen-Hansen, direktör för Danmarks Biblioteksforening.

Medverkande:

  • Terhi Vörlund-Wallenius – ersättare i stadsfullmäktige och kulturnämnd, Åbo stad.
  • Jane Jegind – rådmand for Kultur og Byudvikling, Odense kommune.
  • Per Olsson Fridh – statssekreterare på Kulturdepartementet, Stockholm.
  • Harald A. Nissen - leder av Kultur og utdanningskomitéen, Oslo kommune.

Eftermiddag

Biblioteken gör det möjligt och biblioteken levererar

Debattklubb: Vi fångar upp det politikerna sagt på förmiddagen.

Nordiska exempel presenteras:

  • Biblioteken och sustainability: Folkeverkstad på Horten bibliotek.
  • Biblioteken och empowerment: Exempel från Åbo.
  • Bibliotekens nya främjandesätt: Sovebibliotek i Odense.

Föreläsning:

Från medborgare till medieborgare – och om hur digitaliseringen skadat demokratin. Medverkande: Anette Novak, f.d. ordförande i Medieutredningen och konsult.

Om Halmstadkonferensen

Halmstadkonferensen är en nordisk bibliotekskonferens, som arrangerats årligen sedan 1991. Från 2018 anordnas konferensen omväxlande i Sverige (Halmstad), Danmark (Odense), Finland (Åbo) och Norge (Vestfold). Konferensen riktar sig till politiker, kultur- och bibliotekschefer och biblioteksanställda från hela Norden.

2019 kommer konferensen att återgå till att bli en tvådagarskonferens. Tönsberg i Norge är nästa anhalt, sedan går stafettpinnen vidare till Odense i Danmark eller Åbo i Finland.

Arrangörer är Kultur i Halland - regionbiblioteket, Vestfold fylkesbibliotek, Åbo Bibliotek och Odense Bibliotekerne.

Halmstadkonferensen 2018.

www.regionhalland.se/halmstadkonferensen