Information om arrangemanget

VR (Virtual Reality) – tekniken kommer snabbt och brett, men vad innebär den egentligen?

Det är lätt hänt att dras med i den allmänna euforin. Kanske man också känner sig stressad av att man behöver "göra nåt" inom VR för att inte halka efter. Sanningen är att vi befinner oss alldeles i början av en utveckling som ingen riktigt kan förutse hur den kommer att bli.

Vi vänder oss denna gång främst till dig som arbetar på våra besöksmål i Halland. Introduktion syftar till att ge grundläggande kunskap om VR-tekniken och de system den bygger på, för att kunna diskutera VR på ett mer initierat sätt.

Vi kommer beröra frågor som;

  • Hur produceras innehåll och av vem?
  • Hur sprids det?
  • Vad är begränsningarna?
  • Hur kan man som besöksmål resonera kring VR?

Föreläsare och samtalsledare Daniel Borgman, utvecklare Kulturarv, Region Halland.

Introduktion och samtal sker i samarbete med Digitalt laborativt centrum för kreativitet och laborativt lärande.

Digitalt laborativt centrum (DLC) vid Högskolan i Halmstad – en kreativ, högteknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande och kultur.

Välkomna!

Daniel Borgman
Utvecklare – Kulturarv
TFN: 035-17 98 36
E-post: Daniel.Borgman@regionhalland.se

Hugo Tham
Utvecklare - Kultur och skola
TFN: 0727-02 56 27
E-POST: Hugo.V.Tham@regionhalland.se