Information om arrangemanget

Program:

Kaffe serveras kl. 9 – 10

10.00 Cecilia Gärdén: Skolbibliotekets roll för elevers lärande (målgrupp: alla)

Cecilia var tidigare lärare och forskare på Bibliotekshögskolan i Borås. Numera arbetar hon som bibliotekskonsulent på Kultur i Väst. I våras kom hennes forskningsöversikt om skolbibliotekens betydelse, nu får vi möjlighet att höra henne berätta om denna och ställa frågor.

Länk: http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2017/Ny-rapport-Skolbiblioteken-ar-viktiga-for-elevers-kunskaper-och-resultat/

11.45 Lunch på egen hand

13.00 Nätverksmöte för gymnasiebiblioteken (målgrupp: gymnasiebibliotekspersonal)

Nätverksmötet hålls i biblioteket i Peder Skrivares skola, Föreningsgatan 96.

15.00 Avslutning av dagen

Vid frågor, kontakta: Eiler Jansson, eiler.jansson@regionhalland.se, tel. 035-17 98 60