Information om arrangemanget

Att läsa för äldre och personer med intellektuell funktionsnedsättning eller demens – hur går det till? Många gamla orkar inte läsa. Andra har funktionsnedsättningar eller sjukdomar som kan göra det svårt att läsa. Med högläsning och lättlästa texter får många möjligheter till läsestunder med allt vad det innebär: stimulans, samtal, samvaro - ökad livskvalitet.

Läsombud i arbete

Vill du bli eller är du läsombud, (personal som läser i jobbet), eller frivillig högläsare så är du välkommen till vår utbildningsdag!

Dagens innehåll:

Vi börjar med fika mellan 9.00-9.30

Förmiddag:

Varför är det så viktigt och bra med högläsning? Hur skapar man en fin läsestund? Praktiska tips. Vad är lättläst? Andra tillgängliga medier.

Eftermiddag:

Vad är min roll som läsombud? Erfarenheter och tips. (En grupp för äo, en grupp för LSS). Vad är demens? Hur bemöta personer med demens? (För frivilliga högläsare). Vad kan biblioteken erbjuda? Boktips m.m.

Medverkande:

Catharina Kåberg, MTM/Myndigheten för tillgängliga medier. Ann Erixson, Årets läsombud 2014, från LSS i Halmstad. Läsombud från äldreomsorgen. Susanne Lundin, demenssjuksköterska i Kungsbacka Lena Tellefsen, Kungsbacka bibliotek.

Avgift:

Dagen är avgiftsfri. Vi bjuder på fika. Lunch på egen hand.

Anmälan:

Sista anmälningsdag 20/3 - 2017

Anmäl dig till Studieförbundet Vuxenskolan via länken: http://www.sv.se/avdelningar/sv-halland/kurser-forelasningar-vuxenskolan-halland/lasombudsutbildning-52983/

Du kan även anmäla till Vuxenskolan via telefon 0774/40 00 33.

Det kommer inte att skickas ut någon bekräftelse på din anmälan. Har du anmält dig är du varmt välkommen! Har du anmält dig men får förhinder så var vänlig meddela oss detta.

Kartlänk till Kulturhuset Fyren: http://kartor.eniro.se/m/8hLFo

Varmt välkommen!

Dagen arrangeras av Kultur i Halland - regionbiblioteket, Biblioteken i KUngsbacka, Studieförbundet vuxenskolan, Halmstad kommun och Myndigheten för tillgängliga medier.