Bebyggelseinventeringen

10 300 byggnader i Halland har registrerats som kulturhistoriskt värdefulla, ca 10% av den totala bebyggelsen!

På webben kan du få info och bilder på alla byggnaderna och dessutom själv komplettera informationen.

Bebyggelseinventeringen i Halland ingår i Bebyggelseregistret (BeBR), läs mer på Riksantikvarieämbetets webbplats: http://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret/

Brygga med bod

Bebyggelseinventeringen har genomförts av Kulturmiljö Halland i samarbete med länets kommuner och länsstyrelsen i Halland mellan 2005 och 2009. Totalt har ca 10300 byggnader registrerats som kulturhistoriskt värdefulla, vilket motsvarar ca 10% av den totala bebyggelsen.

I nätupplagan av inventeringen kan man nu förutom att få info och bilder på alla byggnaderna själv komplettera informationen och föreslå nya objekt!

För mer information, kontakta Kulturmiljö Halland:

http://www.kulturmiljohalland.se/bebyggelseinventering.html

Hus