Information om arrangemanget

Bild ur This side up av Oskar Frisk

This side up

Koreografi: Oskar Frisk

Ett rum i rummet där tyngdlagen upphävs

I scenrummet upplever vi tre verkligheter parallellt: den lutande, illusionen, och den verkliga världen.

Två dansare befinner sig i en kub där de rör sig på ett sluttande plan, deras rörelser filmas och vrids till en verklighet där naturlagar och spelregler upphävs.

Livemusik och sång blandas med elektronisk förinspelad musik och bildar tillsammans ytterligare en verklighet, en samexistens som vandrar ut och in mellan rumsligheterna.

Föreställningen This side up skapas i Falkenberg i samband med Erika Janungers utställning Balansakter på Falkenbergs Designmuseum och hennes arbete med förskjuten gravitation.

Om Rum för Dans

Rum för dans presenterar samtida dans för den halländska publiken, bidrar till utveckling och förnyelse av konstområdet och skapar samtidigt arbetstillfällen för danskonstnärer och andra i branschen. Region Halland, Kungsbacka kommun och Falkenbergs kommun satsar sedan 2011 på denna rörliga institution för dans.

www.rumfordans.se