Information om arrangemanget

Kultur o.s.v. är en ny mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss.

Den 19 mars i Halmstad fokuserar vi på finansiering av konstnärligt och kulturskapande arbete i Halland.

Kultur o.s.v.

Program

Välkommen till kulturhuset Najaden!

Ulf Fembro berättar om hur kulturskapare kan använda sig av kulturhuset.

Introduktion till programmet för dagen

Anders T Carlsson, moderator.

Regional medfinansiering av konst- och kulturskapande

Emma Gröndahl, ordförande i driftnämnden Kultur och skola och Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola, Region Halland.

Fördjupande samtal om regionalt stöd

Samtal i mindre grupper om regionalt kulturstöd som finns att söka för konstnärer och professionella kulturskapare. Kultur i Hallands personal svarar på frågor och berättar om sitt arbete.

Följande samtalsgrupper finns att välja på vid anmälan:

 • Bild- och formkonst
 • Dans
 • Film
 • Litteratur
 • Musik
 • Teater/scenkonst
 • Slöjd och konsthantverk
 • Övriga konstformer
 • Art Inside Out
 • Kultur för barn och unga
 • Kulturella och kreativa näringar

Fika och mingel (kl. 14.30-15.00)

Kommunal medfinansiering av kulturskapande arbete

Andreas Meimermondt, Laholms kommun berättar om ansvarsfördelningen och samarbetet mellan kommunerna och regionen.

Fördjupande samtal om kommunalt stöd

Samtal i mindre grupper om kulturstöd som finns för konstnärer och professionella kulturskapare i kommunerna. Du väljer själv vilken kommun du vill träffa.

Självorganiserad finansiering - så gjorde vi

Albin Pettersson från Crazy Pictures berättar hur de finansierade filmen "Den blomstertid nu kommer". Mycket egna pengar behövdes, och en speciell finansiering.

Lokalt Ledd Utveckling Halland

Hur kan konstnärer och kulturskapare bli en del av lokalt ledd utveckling?

Sven-Anders Svensson, projekthandläggare & ekonomiansvarig Lokalt Ledd Utveckling Halland berättar om föreningens syfte och ger exempel på konst och kulturprojekt som LLUH finansierat.

Sammanfattning av dagen och information om fortsättningen

Anders T Carlsson summerar.

Visning av Kulturhuset Najaden

Ulf Fembro visar Kulturhuset Najaden.

Buffé serveras från kl. 17.00-18.30

Skall bokas vid anmälan.

Kultur o.s.v. – mötesplats för kulturskapare

Kultur o.s.v. är en ny mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering av programmet görs av samrådet för kulturskapare i Halland.

Kultur o.s.v. arrangeras av Kultur i Halland och genomförs växelvis i länets kommuner.

Program 2019

Fyra teman är satta för året:

 • Finansiering av konstnärligt och kulturskapande arbete i Halland - den 19 mars på Kulturhuset Najaden i Halmstad.
 • Publikarbete, kommunikation och marknadsföring - den 25 april på Kulturhuset Komedianten i Varberg. Programmet publiceras i  mitten av mars.
 • Bristen på kritisk bevakning av konstnärligt arbete i media (oktober).
 • Arrangörer och arrangörskap (november).

www.regionhalland.se/kulturosv