Museer och besöksmål

Halland har rik tillgång på attraktiva och kulturhistoriskt intressanta miljöer som idag har stort värde som besöksmål.

Halland har också rika kulturskatter. Hallands konstmuseum har en betydande konstsamling och Hallands kulturhistoriska museum har kulturhistoriska samlingar som lockar stora skaror av besökare.

Här finner du de besöksmål, museer och kulturinstitutioner som har tecknat överenskommelser med Region Halland , eller där Region Halland är hel- eller delägare.