Museer och besöksmål

Halland har rik tillgång på attraktiva och kulturhistoriskt intressanta miljöer som idag har stort värde som besöksmål.

Halland har också rika kulturskatter. Hallands konstmuseum har en betydande konstsamling och Hallands kulturhistoriska museum har kulturhistoriska samlingar som lockar stora skaror av besökare.

Här finner du de besöksmål och kulturinstitutioner som Region Halland står bakom som ägare, uppdragsgivare eller medfinansiär, samt de museer som har särskilda uppdrag från Region Halland.

  • Falkenbergs museum - designmuseet i Halland
  • Hallands konstmuseum, Halmstad
  • Hallands kulturhistoriska museum
  • Mjellby konstmuseum
  • Teckningsmuseet i Laholm
  • Teater Halland
  • Tjolöholms slott

Nordsjöleden

Genom EU-projektet Nave Nortrail har 26 regioner i samarbete skapat ett nätverk av vandringslederna i länderna kring Nordsjön. Du kan hitta information om många besöksmål i Halland via Nordsjöledens webbplats och den interaktiva kartan som finns där.