Stöd till litteratur

Nu finns möjligheten att söka stöd för utgivning av kvalitetslitteratur som har ett värde för Halland.

Syftet med stödet är att  professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.

Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Riktlinjer

Stödet har form av efterhandsstöd. Det innebär att man söker stöd när boken kommit ut. Boken ska vara utgiven under de senaste tolv månaderna. Stöd kan endast sökas för första upplagan av en bok.

För bedömningen gäller att boken ska vara av god kvalitet, såväl tekniskt som redaktionellt.

Stödet är ett alternativ för litteratur som inte erhållit statligt litteraturstöd, men som har ett värde för Halland. För utgivning av litteratur av nationellt intresse hänvisas till statens stöd.

Högsta möjliga belopp är 50 000 kronor. Ska inte ge fullständig kostnadstäckning.

Vem kan söka?

Efterhandsstödet kan sökas av förlag och inte av enskilda författare. Som etablerat förlag räknas den bokutgivare vars titlar finns tillgängliga för en bred allmänhet via till exempel bibliotek, bokhandlare och etablerade distributionskanaler.

Utlysning och ansökan

 • Ansökningsomgången öppnar 1 oktober.
 • Sista ansökningsdag är 1 november.

Skicka din ansökan till:

Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Ytterligare information om litteraturstödet

En referensgrupp bedömer ansökningarna om stöd till litteratur. Referensgruppen använder sig av kulturrådets kriterier (med vissa undantag) samt de mål och riktlinjer som Region Halland utfärdat.

Referensgruppen

I referensgruppen ingår regionbibliotekarien, litteraturutvecklaren samt tre externa personer med erfarenhet från liknande bedömningsarbete från statlig eller regional instans. Särskild vikt har lagts vid att de externa personerna inte själva skriver eller ger ut böcker.

Kriterier

Referensgruppen använder sig av följande kriterier: 

Regionala utvecklingsmål:

 1. Stödet omfattar kvalitetslitteratur.
 2. Professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.
 3. Främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Regionala riktlinjer:

 1. Boken ska vara av god kvalitet, såväl tekniskt som redaktionellt.
 2. Boken ska ha ett värde för Halland.
 3. Söks av förlag.
 4. Ej erhållit statligt litteraturstöd.

Referensgruppen arbetar också efter följande statliga kulturpolitiska kriterier (Kulturrådet):

För skönlitteratur:
 1. Intensitet
 2. Originalitet
 3. Komplexitet
 4. Självständighet i fråga om litterär teknik
 5. Tänja gränserna för såväl genre form och innehåll
För facklitteratur:
 1. Tillförlitlighet i sak
 2. Tillförande av ny kunskap
 3. Aktualitet
 4. I fråga om debattlitteratur: välgrundad och bemöter motståndare
 5. Populärvetenskapliga kvaliteter

Kulturrådets utgångspunkter för bedömning av litteraturstöd