Stöd till litteratur

Nu finns möjligheten att söka stöd för utgivning av kvalitetslitteratur som har ett värde för Halland.

Syftet med stödet är att  professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.

Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Riktlinjer

Stödet har form av efterhandsstöd. Det innebär att man söker stöd när boken kommit ut. Boken ska vara utgiven under de senaste tolv månaderna. Stöd kan endast sökas för första upplagan av en bok.

För bedömningen gäller att boken ska vara av god kvalitet, såväl tekniskt som redaktionellt. Se beskrivning av kriterier längre ner på sidan.

Stödet är ett alternativ för litteratur som inte erhållit statligt litteraturstöd, men som har ett värde för Halland. För utgivning av litteratur av nationellt intresse hänvisas till statens stöd.

Högsta möjliga belopp är 50 000 kronor. Ska inte ge fullständig kostnadstäckning.

Vem kan söka?

Efterhandsstödet kan sökas av förlag och inte av enskilda författare. Som etablerat förlag räknas den bokutgivare vars titlar finns tillgängliga för en bred allmänhet via till exempel bibliotek, bokhandlare och etablerade distributionskanaler.

Utlysning och ansökan

 • Ansökningsomgången öppnar 1 oktober.
 • Sista ansökningsdag är 1 november.

Använd ansökningsblanketten för stöd till litteratur. (Word-dokument, 329 kB)

Skicka din ansökan till:

Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Kriterier för litteraturstöd av halländsk kvalitetslitteratur

Referensgruppens utseende

Till referensgruppen sökes personer med vana att bedöma litteratur efter statliga och andra fastställda kriterier. För att säkra opartiskhet skall referenspersonerna inte vara förläggare eller författare. Med fördel väljes personer som suttit i Kulturrådets arbetsgrupper för litteraturstöd.

Kriterier

De inkomna titlarna läses och bedöms enligt följande kriterier:

Regionala utvecklingsmål:

 1. Stödet omfattar kvalitetslitteratur.
 2. Professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.
 3. Främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Regionala riktlinjer:

 1. Boken ska vara av god kvalitet, såväl tekniskt som redaktionellt, d.v.s. vara ett gott hantverk.
 2. Boken ska ha ett värde för Halland.
 3. Söks av förlag.
 4. Ej erhållit statligt litteraturstöd.

I referensgruppen låter vi oss också inspireras av de statliga kulturpolitiska kriterierna (Kulturrådet):

Skönlitteratur för vuxna och barn:

 1. Intensitet.
 2. Originalitet.
 3. Komplexitet.
 4. Stöd ges ej till genrelitteratur.

Facklitteratur:

 1. Tillförlitlighet i sak.
 2. Tillförande av ny kunskap.
 3. Aktualitet.
 4. I fråga om debattlitteratur: välgrundad och bemöter motståndare.
 5. Populärvetenskapliga kvaliteter.

Ansökningar och beslut 2016

Ärendenummer

Sökande

Titel

Beslut

DNKS160160 Grim förlag  När mörkret faller (Björkqvist)  Avslag
DNKS160161 Grim förlag Kvinnor, vin och vänner (Bengtsson) Avslag
DNKS160149 Monkalands förlag Augustimörker (Häägg)  Avslag
DNKS160150 Monkalands förlag Varulvens spår (Häägg) Avslag