Regionalt kulturstöd

Den regionala kulturpolitiken genomförs dels genom långsiktiga överenskommelser, kopplade till årliga anslag, med kulturinstitutioner, organisationer och kommuner, dels genom regelverk för fördelning av stöd till civilsamhällets organisationer, och dels genom fria medel för stöd till kulturutveckling (projekt).

Fem former av stöd fördelas efter ansökan:

Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet  - ansökningsperiod är 1 november - 1 december inför följande år.

Stöd till kulturutveckling (projekt) - ansökningsperioder är 1 mars - 1 april och 1 oktober - 1 november.

Stöd till film och rörlig bild - ansökningsperioder är 1 mars - 1 april och 1 oktober - 1 november.

Stöd till litteratur - ansökningsperiod 1 oktober - 1 november.

Kritikstöd för halländska författare - Stödet är tänkt som hjälp till författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling och består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av två yrkeskritiker i ett offentligt samtal dit även författaren är bjuden som lyssnare. Delas ut efter ansökan.

Kontakta gärna en utvecklare för att diskutera ditt projekt innan du lämnar in din ansökan.

Kvinna som skriver. Foto: Magnus Andersson

Övriga stöd

Region Hallands kulturpris delas ut årligen. Det är möjligt att nominera pristagare. 

Verksamhetsstöd delas ut enligt tecknade överenskommelser med kulturinstitutioner, kommuner och vissa kulturorganisationer, samt till studieförbund, ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer och idrottsrörelsen efter ansökan enligt regelverk.

Direktlänk om du vill länka till den här sidan: http://regionhalland.se/kulturstod