Regionalt kulturstöd

Den regionala kulturpolitiken geomförs dels genom långsiktiga överenskommelser, kopplade till årliga anslag, med kulturinstitutioner, organisationer och kommuner, dels genom regelverk för fördelning av stöd till civilsamhällets organisationer, och dels genom fria medel för stöd till kulturutveckling (projekt).

I ansökningsomgången som öppnar den 1 mars med sista ansökningsdag den 1 april, liksom vid ansökningsomgången 1 okt - 1 nov är det möjligt att ansöka om:

Vid utlysningen 1 okt - 1 nov är det också möjligt att ansöka om:

Kvinna som skriver. Foto: Magnus Andersson

Övriga stöd

Region Hallands kulturpris delas ut årligen. Det är möjligt att nominera pristagare. 

Verksamhetsstöd delas ut enligt tecknade överenskommelser med kulturinstitutioner, kommuner och vissa kulturorganisationer, samt till studieförbund, ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer och idrottsrörelsen efter ansökan enligt regelverk.

Direktlänk om du vill länka till den här sidan: http://regionhalland.se/kulturstod