Rådgivning

Kulturmiljö

Kulturmiljö Halland arbetar med bebyggelse och det som finns runt omkring. Vår uppgift är att skydda och utveckla de kulturhistoriska värden och kvaliteter som finns i kulturlandskapet, städer, samhällen och på landsbygden.

Byggnadsvårdskurs, foto: Britt-Marie LennartssonFastigheter och kulturmiljövård

Vi hjälper fastighetsägare som vill ha råd om byggnadsvård, kommuner med deras plan- och bygglovsarbete och forskar kring sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor som rör kulturmiljövård.

Fornlämningar

Vi kan bland annat erbjuda rådgivning i fornlämningsfrågor, anpassade utbildningar, föredrag, informationsmaterial om arkeologi och kulturlandskap.

Bevarande av föremål

Kulturmiljö Halland arbetar också med konservering av föremål. I första hand med bevarandet av stiftelsen Hallands länsmuseers samlingar, men också med rådgivning till allmänheten.

Läs mer om Kulturmiljö Halland

Språk-kedjan

Här hittar du information om Språk-kedjan, om projektet, väskorna, material och metoder.

Informationen är till för föräldrar som vill stödja sina barns språkutveckling.

Här finns också information för personal på bibliotek, förskolor, BVC och logopedmottagningar.

Barn med språk-väskor, foto: Magnus AnderssonLåna språk-väskorna

Det finns flera språk-väskor med olika innehåll.

Materialet i väskorna är till för att leka med
och samtidigt träna språket tillsammans med ditt barn.

Väskorna finns att låna på ett bibliotek i varje kommun i Halland.

Läs mer om språk-kedjan