Skapande skola

Statens kulturråd ansvarar för fördelningen av bidrag till Skapande skola.

Kultur i Halland förmedlar, erbjuder fortbildning och kurser till professionella kulturutövare som vill arbeta med skapande skola projekt.

Kulturrådet om skapande skola:

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola satsningen gäller idag även förskolan.

Till dig som vill söka:

Statens kulturråd ansvarar för fördelningen av bidragen. Det är möjligt för  kommuner och fristående, respektive statliga, skolors huvudmän att ansöka om bidrag från Statens kulturråd.

Söker du en kulturaktör inom en specifik yrkeskategori?

Se Kultur i Hallands kontaktbank för Skapande skola!

Du kan också ta kontakt med någon av centrumbildningarna som representerar mängder av aktörer inom det fria kulturlivet.http://www.centrumbildningarna.se/

För mer information om Skapande skola se Kulturrådets sidor om Skapande skola

Kontaktpersoner i Halland

Skapande skola-kontakter i Halland