Lästips! Länklista

Barnkonventionen                                                                                                                                                       FNs konvention om barnets rättigheter.

Barnteaterakademin
Barnteaterakademin verkar för att stimulera produktionen av nyskriven dramatik, för att utveckla och för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken.

Bolla
Bolla är en nationell webbplats för dig som arbetar med barn- och ungdomskultur.

Centrum för barnkulturforskning
Centrum för barnkulturforskning (CBK) inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

Prata scenkonst - en enkel metod för klassrummet
En handledning från Regionteater Väst.

Scenkonstportalen
Ett verktyg för dig som producerar eller arrangerar turnerande scenkonst.

Scenrum
Riksteaterns register över landets lokaler vilka är lämpliga för olika kulturarrangemang.

Skapande skola
Kulturrådets sida om skapande skola.

Ungas mötesplatser
Webbportal där kunskapsutveckling kring mötesplatser för unga står i fokus.

Överenskommelser
Regionala överenskommelser med barn- och ungdomsorganisationer.

Centrumbildningarna  
Centrumbildningarna representerar mängder av aktörer inom det fria kulturlivet.