Skapande skola-kontakter

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Kontaktpersoner i Halland

Falkenberg:

Halmstad:

Hylte:

Kungsbacka:

Laholm:

Varberg:

  • Kontakta respektive skola direkt.